Đại sứ Hoa Kỳ Daniel J. Kritenbrink trao đổi với Viện trưởng Phùng Đức Tùng về Dự án "Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tới các Thị trường Quốc tế thông qua việc tăng cường khả năng kết nối với sàn thương mại điện tử B2B và nâng cao năng lực"

On the morning of November 6th, representatives of Mekong Development Research Institute (MDRI) have attended the Closing Conference of USAID Governance for Inclusive Growth Program (GIG) organized in Hanoi by United States Agency for International Development (USAID) and the Ministry of Justice of Vietnam. The USAID GIG Program worked with the public and private sector…

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: