Hội thảo Phát triển con người tại Việt Nam: Kết quả thực nghiệm cho các nhóm dân tộc và các tỉnh sẽ được tổ chức vào lúc 9.00 ngày 22/9/2016 tại Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) – Tầng 8 tòa nhà Machinco Building, 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Hà Nội.  Diễn giả chính của…

vietnam-escuela-nueva-hd

Ảnh: Quỹ Global Partnership (www.globerpartnership.org) (24/06/2016) OXFORD, Anh _ Dự án Nghiên cứu Cải thiện Hệ thống Giáo dục (RISE) – một sáng kiến mới hướng tới thực hiện các nghiên cứu chất lượng cao nhằm xây dựng căn cứ cho việc nâng cao khả năng học tập của trẻ em trên toàn thế giới…

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: