project-perception

  Úc là một trong những đối tác quốc tế và khu vực năng động nhất của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, bao gồm hỗ trợ phát triển, thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch, v.v. Đặc biệt, trong những năm gần đây, khi Úc ngày càng đẩy mạnh hơn các hoạt động…

rau-sach-1

Thời gian: 07/2016-12/2016 Khách hàng: Trung Tâm nghiên cứu Nông Nghiệp Quốc Tế Australian (ACIAR), Trường đại học Adelaide Tổng quan dự án Mục tiêu chung của dự án là nâng cao lợi nhuận và tính bền vững cho những hộ trồng rau với quy mô nhỏ ở Tây Bắc Việt Nam thông qua việc…

vietnam-escuela-nueva-hd-262x201

Nghiên cứu Nâng Cao Hệ thống Giáo dục Việt Nam Chuyên viên chính: Tiến sỹ Paul Glewwe (Đại học Minnesota), Tiến sỹJoan DeJaeghere (Đại học Minnesota), Tiến sỹLê Thúc Dục (Trung Tâm Phân Tích và dự báo và Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Dự án Young Lives) Các chuyên gia nghiên cứu chính…

rau sach 1

Khách hàng:        Trung Tâm nghiên cứu Nông Nghiệp Quốc Tế Australian (ACIAR), Trường đại học Adelaide Thời gian:         07/2016 – 12/2016 Tổng quan:  Mục tiêu chung của dự án là nâng cao lợi nhuận và tính bền vững cho những hộ trồng rau với quy mô nhỏ ở Tây Bắc Việt Nam thông qua việc…

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: