TỔNG QUAN Viện Nghiên cứu và phát triển Mekong (MDRI) xin ra mắt ấn bản thứ hai của cuốn sách “54 dân tộc: Vì sao khác biệt?”. Cuốn sách là phiên bản cập nhật của xuất bản năm 2014 dựa trên kiến thức và kinh nghiệm của chúng tôi trong quá trình làm việc với các nhà tài trợ,…

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: