ISEAS_photo_web

Vào ngày 25 tháng 7, Tiến sỹ Phùng Đức Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) đã tham dự Hội nghị của ISEAS – Viện Yusof Ishak, về Bất bình đẳng và Loại trừ ở Đông Nam Á. Hội nghị có sự tham gia trình bày của 08 quốc gia Đông Nam Á….

NguoiViet2018

Cuộc khảo sát xã hội học của Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong thực hiện trên 1400 người từ 18 tuổi trở lên được chọn ngẫu nhiên trên cả nước cho thấy một cụm từ miêu tả đầy đủ cảm nhận và suy nghĩ của Người Việt năm 2018 là “Hạnh Phúc, Lạc Quan, Định…

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: