Báo cáo phân tích về Hệ thống đăng ký hộ khẩu tại Việt Nam 

Khách hàng:        Ngân hàng Thế giới

Thời gian    :         7/2015  – 8/2015

Tổng quan :   Ngân hàng Thế giới đang thực hiện một nghiên cứu về hệ thống hộ khẩu tại Việt Nam. Nghiên cứu này đưa ra yêu cầu tổ chức một cuộc khảo sát mới về hộ gia đình tập trung vào việc làm, phúc lợi hộ gia đình, sử dụng dịch vụ công (đi học, sử dụng y tế công bao gồm tỷ lệ tiêm vắc xin và sử dụng dịch vụ chăm sóc trước khi sinh), chi phí tiếp cận dịch vụ công và tnh trạng đăng ký  hộ khẩu. MDRI thực hiện cuộc khảo sát này với tổng số mẫu lên đến 5000 gồm những người dân thuộc tất cả các loại hình cư trú,  cả các hộ gia đình và cá nhân. Cuộc khảo sát quy mô lớn này sẽ được tiến hành ở 5 tỉnh: TP.Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương và Đăk Nông. Những tỉnh này đều nằm trong số những tỉnh có tỷ lệ nhập cư cao nhất theo ước tính từ Điều tra dân số 2009.

Báo cáo phân tích nghiên cứu về tác động của hộ khẩu lên người nhập cư tại Việt Nam thông qua việc cung cấp thông tin chi tiết về người nhập cư không có giấy phép thường trú. Báo cáo sẽ so sánh giữa những người có và không có giấy phép thường trú về các mặt nhân khẩu, giáo dục cho đến việc làm và hòa nhập xã hội. Tiếp cận dịch vụ công và an sinh xã hội cũng sẽ được nghiên cứu.

Nhiệm vụ chính:

 • Sử dụng số liệu từ Khảo sát tnh hình cư trú tại Việt Nam để phân tích các vấn đề sau:
  • Tình trạng chung của hộ khẩu và người nhập cư ở Việt Nam;
  • Hộ khẩu và tiếp cận với giáo dục;
  • Hộ khẩu và tiếp cận y tế;
  • Hộ khẩu với thu nhập và việc làm;
  • Nhà ở và tài sản của người nhập cư;
  • Hòa nhập xã hội và tiếp cận an sinh xã hội của người nhập cư;
  • Trải nghiệm và ý kiến của người dân về hệ thống hộ khẩu;
 • Dựa trên những kết quả phát hiện được, đưa ra khuyến nghị để cải thiện khả năng tiếp cận của người nhập cư với các dịch vụ công và an sinh xã hội và giảm bớt những tác động bất lợi của hệ thống hộ khẩu;
 • Viết báo cáo cuối cùng.

Tải báo cáo Hệ thống đăng ký hộ khẩu Việt Nam 

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: