project-water

THÔNG TIN CHUNG

Chương trình dựa trên kết quả: Vệ sinh nước sạch nông thôn thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia sẽ hỗ trợ NTP3 tại 8 tỉnh: Phú Thọ, Quảng Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nam, Vĩnh Phúc và Thanh Hóa.

Khảo sát xác minh đầu kỳ nhằm kiểm chứng độ chính xác của các con số báo cáo theo kế hoạch tỉnh, thông qua thực hiện các cuộc khảo sát hộ gia đình và tổ chức trong 8 tỉnh thành viên trên cơ sở lựa chọn mẫu. Bên cạnh đó, nghiên cứu xác minh đầu kỳ sẽ kiểm chứng trên thực tế 100% các chương trình cấp nước đang được xây dựng nhưng chưa đưa vào hoạt động tại 8 tỉnh này.

Khách hàng

worldbank

Ngân hàng Thế giới

Thời gian

01/2013 – 03/2013

CÁC DỰ ÁN KHÁC

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: