LIÊN HỆ

Điện thoại: +84-024-3247-4668 (ext.102)

Email: trangdang@mdri.org.vn

CHUYÊN MÔN

Xóa đói giảm nghèo

BẰNG CẤP

Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Tsukuba, Nhật Bản.

GIỚI THIỆU

Đặng Huyền Trang là một chuyên viên nghiên cứu tốt nghiệp với bằng Thạc sĩ ngành Kinh tế học từ Đại học Tsukuba dưới sự tài trợ của chương trình học bổng ADB-Nhật Bản. Trước khi gia nhập MDRI, chị đã tích lũy được những kỹ năng quý báu trong việc thực hiện dự án và quản lý cơ sở dữ liệu thông qua quá trình làm nghiên cứu cho các tổ chức trong và ngoài nước. Chị Trang dành nhiều quan tâm cho lĩnh vực giảm nghèo, nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tại MDRI, chị đã tham gia vào các dự án thuộc nhiều chủ đề phát triển, từ đánh giá năng lực tổ chức cho tới đánh giá tác động của các dự án giảm nghèo. Là một người yêu thích phiêu lưu, chị thích tham gia vào các chuyến thực địa cũng như chinh phục những ngọn núi và khám phá những vùng đất mới. Ngoài ra, chị còn biết chơi đàn mandolin và đã tham gia vào một ban nhạc tại trường đại học của mình ở Tsukuba, Nhật Bản.