NgoHaQuyen3LIÊN HỆ

Điện thoại: +84-024-3247-4668 (ext.104)
 

CHUYÊN MÔN

Giảm nghèo, Nghiên cứu giáo dục

 

BẰNG CẤP

Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Ludwig-Maximilian-University of Munich, CHLB Đức

 

GIỚI THIỆU

Ngô Hà Quyên là Chuyên viên nghiên cứu ở Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong. Quyên tốt nghiệp với bằng cử nhân và thạc sỹ từ trường đại học Ludwig-Maximilian-University of Munich hàng đầu nước Đức. Trước khi tham gia vào MDRI, Quyên đã có vài năm kinh nghiệm làm trợ lý nghiên cứu tại Viện nghiên cứu kinh tế Ifo ở Munich, CHLD Đức.  Tại MDRI, Quyên đang nâng cao chuyên môn về đánh giá tác động, các kĩ năng định tính và định lượng, đặc biệt trong các lĩnh vực về phát triển doanh nghiệp, giảm nghèo và giáo dục.