LIÊN HỆ

T: +84-024-3247-4668 (ext.104)
E: thuynguyen@mdri.org.vn

CHUYÊN MÔN

Nghiên cứu ngành & thị trường và Thương mại

BẰNG CẤP

Thạc sỹ Kinh doanh quốc tế và Khởi nghiệp, Đại học Malardalen, Thụy Điển
Thạc sỹ Doanh nghiệp và Quản lý Tài chính, Đại học Lund, Thụy Điển

GIỚI THIỆU

Nguyễn Hồng Thùy là Chuyên viên nghiên cứu tại Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong. Chị Thùy đã tốt nghiệp trường đại học Lund và Marladalen Thụy Điển với hai bằng thạc sỹ về kinh tế. Chị đã tham gia vào nhiều dự án đánh giá tác động cho Chính phủ Việt Nam và các nhà tài trợ quốc tế như Ngân hàng Thế giới, UNDP, Ngân hàng Phát triển Châu Á, Cơ quan Phát triển Ailen etc. Với việc nắm giữ nhiều vị trí khác nhau trong các dự án, chị Thùy đã có được những kỹ năng quý báu liên quan đến nghiên cứu định tính, định lượng cũng như quản lý dự án.

 

THUY’S MOST RECENT PROJECTS

CONTACT ME