NguyenMinhChau2LIÊN HỆ

T: +84-024-3247-4668 (ext.104)
E: chaunguyen@mdri.org.vn

CHUYÊN MÔN

Khảo sát và quản lý dữ liệu

BẰNG CẤP

Cử nhân Kinh tế Quốc tế

Đại học Ngoại Thương, Việt Nam

GIỚI THIỆU

Nguyễn Minh Châu là trợ lý nghiên cứu tại MDRI. Minh Châu tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương chuyên ngành Kinh tế Quốc tế. Quan tâm đến các vấn đề về phát triển và bất bình đẳng, Minh Châu đang tích lũy dần kinh nghiệm thông qua tham gia thực hiện các cuộc khảo sát của MDRI và mong muốn phát triển các kỹ năng phân tích định lượng, định tính và triển khai dự án.

credit Nguyễn Thị Mỳ

Chào mừng bạn đến với Chương trình Tuyển dụng Cán bộ (CB) cho Dự án mã hóa dữ liệu lớp học. Đây là một hợp phần thuộc Dự án RISE – Nghiên cứu Nâng cao Hệ thống Giáo dục Việt Nam do MDRI phối hợp với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, ĐH Minnesota…

z1423505569784_dc0900c10a9734145082e3d187709c89

Chào mừng bạn đến với Chương trình Tuyển dụng Cán bộ khảo sát (CBKS) của Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) cho dự án Đánh giá Tác động cầu Cao Lãnh của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), được thực hiện trong tháng 6 – 7/2021. Cuộc khảo sát, được tiến hành…

credit Nguyễn Thị Mỳ

Chào mừng bạn đến với Chương trình Tuyển dụng Cán bộ khảo sát (CBKS) cho Khảo sát qua điện thoại về hệ thống quản lý trường học tại Việt Nam. Đây là một hợp phần thuộc Dự án RISE – Nghiên cứu Nâng cao Hệ thống Giáo dục Việt Nam do MDRI phối hợp với…

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: