NguyenMinhChau2LIÊN HỆ

T: +84-024-3247-4668 (ext.104)
E: chaunguyen@mdri.org.vn

CHUYÊN MÔN

Khảo sát và quản lý dữ liệu

BẰNG CẤP

Cử nhân Kinh tế Quốc tế

Đại học Ngoại Thương, Việt Nam

GIỚI THIỆU

Nguyễn Minh Châu là trợ lý nghiên cứu tại MDRI. Minh Châu tốt nghiệp ĐH Ngoại Thương chuyên ngành Kinh tế Quốc tế. Quan tâm đến các vấn đề về phát triển và bất bình đẳng, Minh Châu đang tích lũy dần kinh nghiệm thông qua tham gia thực hiện các cuộc khảo sát của MDRI và mong muốn phát triển các kỹ năng phân tích định lượng, định tính và triển khai dự án.

Anh minh hoa DA

Chào mừng bạn đến với Chương trình Tuyển dụng Cán bộ khảo sát (CBKS) của Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) cho Đánh giá giữa kỳ Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch (GREAT)” triển khai tại…

undp

Khách hàng: Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) Việt Nam Thời gian: 08/2020 – 12/2020 Tổng quan: Việc triển khai nhanh chóng và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã giúp Việt Nam nhận được sự chú ý và công nhận từ cộng đồng quốc tế. Những kết quả từ…

Anh minh hoa DA

Khách hàng: Công ty Cowatersogema International – Văn phòng đại diện tại Hà Nội & DFAT Thời gian: 11/2020-03/2021 Tổng quan: MDRI hợp tác với Công ty Cowatersogema International đồng thực hiện dịch vụ tư vấn cho Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông…

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: