LIÊN HỆ

T: +84-024-3247-4668 (ext.103)
E: chinguyen@mdri.org.vn

CHUYÊN MÔN

Nước sạch và Vệ sinh môi trường
Các vấn đề xã hội
Nghiên cứu ngành & thị trường và Thương mại

BẰNG CẤP

Thạc sỹ Kinh tế
Đại học Sydney, Úc

GIỚI THIỆU

Sau khi tốt nghiệp Đại học Sydney với bằng Thạc sĩ Kinh tế, Nguyễn Quỳnh Chi đã gia nhập MDRI vào năm 2014 với vị trí Chuyên viên Nghiên cứu. Trước đó, chị Chi đã có kinh nghiệm làm việc tại một cơ quan xúc tiến thương mại chính phủ và một tập đoàn hàng tiêu dùng đa quốc gia. Tại MDRI, chị Chi đang nâng cao chuyên môn về đánh giá tác động, các kĩ năng định tính và định lượng, đặc biệt trong các lĩnh vực về hiệu quả của trợ cấp, đánh giá tác động, nước sạch và vệ sinh môi trường cũng như giáo dục.

 

CHI’S MOST RECENT PROJECTS

CONTACT ME