LIÊN HỆ

T: +84-024-3247-4668 (ext.104)
E: longnguyen@mdri.org.vn

CHUYÊN MÔN

Khảo sát và quản lý dữ liệu

Giảm nghèo

Nước sạch và vệ sinh môi trường

BẰNG CẤP

Cử nhân Kinh tế & Marketing

Đại học Mount Union, Hoa Kỳ
 
Cử nhân Kinh tế đối ngoại
Đại học Ngoại thương, Việt Nam

GIỚI THIỆU

Sau khi tốt nghiệp cử nhân ngành Kinh tế, Thành Long đã gia nhập đội ngũ của MDRI với mong muốn có thêm những kiến thức thực tế về lĩnh vực phát triển tại Việt Nam. Với vai trò là một Chuyên gia Dữ liệu, công việc chính của anh là cung cấp các hỗ trợ kỹ thuật cho các nhóm khảo sát và đảm bảo số liệu được thu thập với chất lượng tốt nhất. Anh đã tham gia quản lý nhiều dự án quy mô lớn của Viện, trong đó có thể kể đến các khảo sát ý kiến cộng đồng và các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên. Ngoài lĩnh vực chuyên môn là Kinh tế học, anh cũng quan tâm đến một số lĩnh vực khác như triết học, lịch sử, và văn hóa.

 

CÁC DỰ ÁN GẦN ĐÂY

CONTACT ME