LIÊN HỆ

T: +84-024-3247-4668
E: nganguyen@mdri.org.vn

CHUYÊN MÔN

Thiết kế khảo sát
Xây dựng công cụ nghiên cứu
Quản lý thực địa

BẰNG CẤP

Thạc sỹ Kinh tế ứng dụng – Quản trị kinh doanh
Đại học Antwerp, Bỉ

GIỚI THIỆU

Nguyễn Thu Nga là Trưởng ban điều tra tại MDRI. Chị Nga lấy bằng Thạc sĩ Kinh tế ứng dụng – Quản trị kinh doanh tại Đại học Antwerp, Bỉ. Chị đã có 5 năm kinh nghiệm trong quản lý dự án và điều phối các cuộc điều tra quy mô lớn. Tham gia rất nhiều các dự án với các đối tác trong và ngoài nước, đặc biệt trong vai trò xây dựng công cụ nghiên cứu và điều tra, tuyển dụng và đào tạo điều tra viên thu thập số liệu, tổ chức và quản lý thực địa, chị Nga đã chứng tỏ được năng lực giao tiếp, quản lý và xử lý tình huống. Chị cùng với nhóm của mình đang trên con đường hiện thực hóa sứ mệnh của MDRI – đó là tạo ra các bộ số liệu quy mô, toàn diện, minh bạch và đáng tin cậy nhất tại Việt Nam.

 

NGA’S MOST RECENT PROJECTS

CONTACT ME