LIÊN HỆ

T: +84-024-3247-4668 (ext.106)
E: vuvuong@mdri.org.vn

CHUYÊN MÔN

Dữ liệu

BẰNG CẤP

Cử nhân Kinh tế – Tài chính
Đại học RMIT, Úc

GIỚI THIỆU

Vương Anh Vũ là chuyên viên nghiên cứu của Viện. Vũ lấy bằng cử nhân loại xuất sắc ngành Kinh tế và Tài chính tại đại học RMIT – Úc. Vũ gia nhập MDRI với vị trí thực tập sinh sau khi tốt nghiệp, qua đó anh đã tích lũy được những kiến thức quý giá về nghiên cứu kinh tế và nhiều vấn đề phát triển khác nhau. Hiện tại, công việc chính của Vũ tại MDRI là quản lý số liệu khảo sát và công nghệ máy tính bảng. Vũ đang dần nâng cao các kỹ năng nghiên cứu cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm thực địa với sự giúp đỡ của các chuyên viên nghiên cứu giàu kinh nghiệm.

 

CONTACT ME