research-areas-ethnic-minority-big

Việt Nam là ngôi nhà chung nhiều nhóm dân tộc khác nhau. Những nhóm dân tộc này thường sinh sống ở các vùng xa xôi và bất lợi về kinh tế hơn so với các cùng khác trong cả nước, gặp nhiều khó khăn trong hòa nhập xã hội và phát triển kinh tế. Do đó, giảm nghèo ở vùng dân tộc thiểu số đang là một trong những ưu tiên hàng đầu đối với Chính phủ và các đối tác phát triển. Tuy nhiên, đây cũng là một thách thức lớn khi mà các điều kiện sống, cơ sở hạ tầng và các yếu tố về văn hóa tập quán chưa được cải thiện và chưa được nhìn nhận, đánh giá thấu đáo, toàn diện đối với từng dân tộc cụ thể để đưa ra được các chính sách giảm nghèo riêng rẽ và phù hợp.

Để lấp đầy khoảng trống này, MDRI đã tiến hành các cuộc điều tra với độ tin cậy cao để đánh giá các chính sách giảm nghèo ở cấp quốc gia và đánh giá các tiến bộ đạt được về kinh tế – xã hội giữa các nhóm dân tộc thiểu số. Viện cũng có mối liên hệ chặt chẽ với các nhà hoạch định chính sách và các đối tác phát triển khi thực hiện các dự án nghiên cứu nhằm chia sẻ kịp thời các kết quả để tác động đến chính sách. Thông qua việc áp dụng cách tiếp cận đa chiều để đánh giá các nhóm dân tộc thiểu số, chúng tôi trân trọng sự đa dạng và đặc trưng văn hóa của những cộng đồng này.

Một nghiên cứu do MDRI tiến hành tập trung vào các tập quán văn hóa và sinh kế đa dạng của các nhóm dân tộc thiểu số có tỷ lệ giảm nghèo cao nhất và thấp nhất trong 5 năm, phân tích cả những nguyên nhân, thành công và thất bại của đói nghèo và đưa ra khuyến nghị điều chỉnh chính sách. Tìm hiểu thêm về Đánh giá về Nghèo kinh niên ở các nhóm dân tộc thiểu số tại Việt Nam.

Một nghiên cứu khác nhắm đến việc ghi nhận những thách thức về kinh tế của các dân tộc thiểu số tại Tây Nguyên và các vùng lân cận, cung cấp thông tin về các đặc tính của các nhóm dân tộc khác nhau. Đọc thêm về dự án Giảm nghèo Tây nguyên: Các vấn đề liên quan đến lao động dân tộc thiểu số.

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC T Y NGUYÊN – KHẢO SÁT CUỐI KỲ

Khách hàng: Bộ Kế Hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới (NHTG) Thời gian: 09 – 12/2019 Tổng quan: Dự án Giảm Nghèo khu vực Tây Nguyên (Dự án) do Chính phủ Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Ngân hàng thế giới thực hiện tại 6 tỉnh (4 tỉnh Tây Nguyên…

Save the Children

Khách hàng: Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) tại Việt Nam Thời gian: 03/2019 – 09/2019 Tổng quan: Chương trình Bảo trợ trẻ em được triển khai tại 23 xã thuộc 5 huyện của tỉnh Lào Cai, một trong những tỉnh khó khăn nhất tại Việt Nam với tỉ lệ lớn dân…

. Tên dự án: Chương trình khảo sát xã hội quốc tế – Khảo sát xã hội học tại Việt Nam Khách hàng: Trung tâm nghiên cứu ý kiến quốc gia (NORC), Đại học Chicago Thời gian: 07/2018 – 03/2019 Tổng quan: Chương trình khảo sát xã hội quốc tế (ISSP) là một chương trình hợp tác liên tục xuyên…

UNICEF - IECD Program

Khách hàng: UNICEF Vietnam Thời gian: 07/2018 – 12/2018 Tổng quan: Dự án Phát triển trẻ em toàn diện (PTTETD) là dự án thuộc Chương trình quốc gia hợp tác giữa Việt Nam và UNICEF giai đoạn 2017 – 2021. PTTETD đề cập tới hướng tiếp cận phát triển và chăm sóc toàn diện cho…

sdgs

Khách hàng: NIRAS-IP và German Development Cooperation (GIZ Vietnam) Thời gian: 05/2018 – 12/2018 Tổng quan: Chương trình 2030 về Phát triển Bền Vững, được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh của LHQ tại New York vào tháng 9/2015, là thỏa thuận quốc tế đầu tiên áp dụng cả ba khía cạnh phát triển…

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: