research-areas-labor

Lao động, nghề nghiệp và việc làm là những nhân tố cốt lõi để nền kinh tế có thể hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu và đáp ứng được xu hướng toàn cầu hóa nhằm đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững. Những vấn đề nổi cộm đối với lao động và việc làm ở các nước đang phát triển là lao động thiếu kỹ năng, không đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động và khiến cho một lực lượng lớn lao động không chuyển đổi được từ ngành có năng suất lao động thấp sang ngành có năng suất lao động cao. Mặt khác, văn hóa và tác phong làm việc vẫn còn lạc hậu và chịu ảnh hưởng nặng nề từ nền văn minh nông nghiệp cũng là trở ngại lớn đối với lao động ở khu vực nông thôn khi muốn chuyển đổi sang làm việc trong ngành công nghiệp hay dịch vụ. Hệ thống luật pháp và thực thi luật còn hạn chế khiến cho người lao động không được bảo vệ, đặc biệt là lao động nữ, và gây cản trở khả năng có được công việc bền vững. Những hạn chế trên tạo ra những thách thức lớn đối với việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao dựa trên năng suất lao động hơn là dựa vào vốn đầu tư đối với các nước khu vực sông Mekong. Mặt khác, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng trong những năm gần đây tạo ra một luồng di cư lớn lao động từ khu vực nông thôn ra thành thị gây ra sức ép lớn đối với việc làm, cơ sở hạ tầng, ổn định xã hội và giảm nghèo ở khu vực này.

Nghiên cứu của chúng tôi cho đến nay tập trung vào thị trường lao động và tình hình việc làm đối với các nhóm dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là các nhóm dân tộc thiểu số, lao động chưa được đào tạo, trình độ thấp, lao động di cư, tác động của chuyển dịch cơ cấu lao động, năng suất lao động và việc làm bền vững. Bằng việc nghiên cứu những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất, chúng tôi có thể góp phần vào việc hoạch định chính sách thúc đẩy tăng trưởng và giảm tình trạng bất bình đẳng.

Gần đây, MDRI tiến hành một nghiên cứu về chi phí dạy nghề nhằm xác định mô hình hiệu quả nhất cho hệ thống cao đẳng nghề của Việt Nam, tập trung vào việc tăng cường hiệu quả tài trợ. Chúng tôi cũng tiến hành điều tra tại 12 tỉnh thành về kinh tế hộ gia đình và khối phi chính thức ở Việt Nam nhằm tỉm hiểu cơ chế và sự điều chỉnh của khối phi chính thức, vai trò của nó đối với nền kinh tế và chức năng trong mạng lưới xã hội trong thời điểm kinh tế suy thoái và kinh tế vĩ mô bất ổn.

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC T Y NGUYÊN – KHẢO SÁT CUỐI KỲ

Khách hàng: Bộ Kế Hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới (NHTG) Thời gian: 09 – 12/2019 Tổng quan: Dự án Giảm Nghèo khu vực Tây Nguyên (Dự án) do Chính phủ Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Ngân hàng thế giới thực hiện tại 6 tỉnh (4 tỉnh Tây Nguyên…

DỰ ÁN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CẦU CAO LÃNH – KHẢO SÁT GIỮA KỲ

Khách hàng: Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) Thời gian: 06 – 10/2019 Tổng quan: Từ năm 2011, với nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ Úc, Chính phủ Hàn Quốc và Ngân hàng Đầu tư Châu Á, Chính phủ Việt Nam đã triển khai thực hiện Dự án Kết nối khu vực trung…

home-3

Khách hàng: Ngân hàng Thế giới  Thời gian: 08 – 12/2018 Tổng quan: Từ tháng 5/2006 tới tháng 6/2016, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện một dự án vô cùng tham vọng – Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Giao thông Đồng bằng Sông Cửu Long với tổng mức đầu tư là…

fintech

Khách hàng: Viện Ngân hàng phát triển châu Á (ADBI) Quốc gia: Việt Nam Địa bàn khảo sát: Hà Nội, Bắc Ninh, Quảng Nam, Đồng Tháp, TP. Hồ Chí Minh Thực hiện: 03/2019 – 07/2019 Chi tiết dự án: Dự án bao gồm các hợp phần về thiết kế và triển khai khảo sát điều tra về…

CDI_living wage

Khách hàng: Trung tâm Phát triển và Hội nhập (CDI), Việt Nam. Thời gian: 06/2019-08/2019 Tổng quan: Lương đủ sống vẫn là một khái niệm tương đối mới đối với công chúng và các nhà hoạch định chính sách tại Việt Nam. Nhiều cơ quan nhà nước, doanh nghiệp tin rằng lương đủ sống là…

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: