research-areas-water-sanitation-big

Qua nhiều năm nghiên cứu, các công trình của chúng tôi đã cho thấy một trong những thiếu thốn lớn nhất trong đời sống của người nghèo là nước sạch và vệ sinh môi trường. Chủ đề này cũng đang nổi lên là một trong những trọng tâm của các đối tác phát triển và tổ chức NGO quốc tế. Trong khi Việt Nam đã có những cải thiện đáng kể trong tiếp cận với nước sạch và vệ sinh môi trường, thông tin về mức độ sẵn có, khả năng tiếp cận và sử dụng nước ở các khu vực đô thị và nông thôn là rất quan trọng cho việc phát triển nguồn cung cấp nước an toàn.

Chuyên gia của chúng tôi đã đạt được nhiều kinh nghiệm trong vấn đề nước và vệ sinh môi trường thông qua một số dự án quy mô lớn với các đối tác có uy tín . Hiện nay , chúng tôi cung cấp các dịch vụ tư vấn khác nhau trong vấn đề nước và vệ sinh môi trường như đánh giá tác động và phân tích phân rã của các dự án nước sạch và vệ sinh cho các nhóm thiệt thòi.

Đáng chú ý , MDRI được chọn làm tư vấn nghiên cứu cho Chương trình Hỗ trợ Vệ sinh Cộng đồng Dựa trên Kết quả đầu ra (CHOBA) trong khoảng hai năm qua. Chương trình được thực hiện tại các khu vực nông thôn nghèo ở Việt Nam với mục tiêu cải thiện điều kiện cung cấp nước và vệ sinh môi trường .

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG DỰ ÁN GIẢM NGHÈO KHU VỰC T Y NGUYÊN – KHẢO SÁT CUỐI KỲ

Khách hàng: Bộ Kế Hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới (NHTG) Thời gian: 09 – 12/2019 Tổng quan: Dự án Giảm Nghèo khu vực Tây Nguyên (Dự án) do Chính phủ Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Ngân hàng thế giới thực hiện tại 6 tỉnh (4 tỉnh Tây Nguyên…

Save the Children

Khách hàng: Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) tại Việt Nam Thời gian: 03/2019 – 09/2019 Tổng quan: Chương trình Bảo trợ trẻ em được triển khai tại 23 xã thuộc 5 huyện của tỉnh Lào Cai, một trong những tỉnh khó khăn nhất tại Việt Nam với tỉ lệ lớn dân…

MyHuong_Clean_Water

Khách hàng:     Ngân hàng Thế giới Thời gian:       07 – 09/2018 Tổng quan: Các nghiên cứu thử nghiệm về mức sẵn lòng chi trả cho nước sạch tập trung vào điểm sử dụng nước sạch cũng như thời điểm sử dụng nước sạch trước đây cho thấy giá trị của nước sạch thấp hơn chi…

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: