9a41e_haucovid19_650

Khách hàng: Ngân hàng Thế giới (World Bank)

Thời gian: 6/2020 – 10/2020

Tổng quan:

Kể từ khi bùng phát lần đầu vào tháng 12 năm 2019, COVID-19 đã nhanh chóng lan rộng trên toàn thế giới, trở thành một đại dịch và gây ra một cuộc khủng hoảng sức khỏe toàn cầu. Các biện pháp nhằm hạn chế sự lây lan của đại dịch như giãn cách xã hội, hạn chế di chuyển, đóng cửa trường học và cơ sở kinh doanh v.v. đều có tác động lớn tới nền kinh tế của các nước trên thế giới.

Mặc dù cho đến nay, ở cấp độ vĩ mô, nền kinh tế Việt Nam vẫn tương đối kiên cường với tốc độ tăng trưởng GDP được báo cáo là 3,8% trong quý đầu năm 2020 (thấp nhất trong 11 năm qua), việc dự đoán tác động của cuộc khủng hoảng COVID-19 đang diễn ra toàn cầu là không dễ dàng. Việc theo dõi liên tục các tác động của COVID-19 lên hộ gia đình và hộ sản xuất kinh doanh là rất cần thiết, đặc biệt là để phát hiện sớm các tác động tiêu cực của COVID-19 đối với các hộ gia đình có các đặc điểm khác nhau về thu nhập, giữa các vùng địa lý và các nhóm dân tộc. Việc giám sát này là rất quan trọng để thông báo kịp thời cho Chính phủ và các tổ chức quốc tế trong việc đưa ra các chính sách hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của COVID-19.

Xuất phát từ nhu cầu này, Ngân hàng Thế giới cùng với Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong thực hiện Khảo sát qua Điện thoại – Tác động của COVD-19 lên Hộ Gia đình với mục tiêu thu thập dữ liệu hộ gia đình cần thiết cho việc đánh giá và theo dõi các tác động kinh tế xã hội của COVID-19 tới các hộ gia đình và các hộ kinh doanh cá thể ở thành thị và nông thôn.

Cụ thể, số lượng mẫu khảo sát (hộ) trong từng vòng như sau:

Vòng

Thời gian khảo sát

Thời gian khảo sát

Số lượng mẫu khảo sát (hộ)

1

Từ 5/6/2020

25 ngày

6300 (Tối thiểu 1300 hộ DTTS)

2

3-4 tuần sau khi vòng 1 bắt đầu

16 ngày

4000 (Tối thiểu 1000 hộ DTTS)

3

3-4 tuần sau khi Vòng 2 bắt đầu

16 ngày

4000 (Tối thiểu 1000 hộ DTTS)

4

3-4 tuần sau khi Vòng 3 bắt đầu

16 ngày

4000 (Tối thiểu 1000 hộ DTTS)

 

Nhiệm vụ chính:

  • Góp ý, hoàn thiện bộ công cụ nghiên cứu;
  • Tuyển chọn và tập huấn CBKS;
  • Tổ chức thu thập dữ liệu qua điện thoại với các hộ gia đình;
  • Quản lý chất lượng dữ liệu;
  • Viết báo cáo khảo sát.

Tìm hiểu thêm về Dự án  tại đây .

CategoryDự án
.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: