home-3

Khách hàng: Ngân hàng Thế giới 

Thời gian: 08 – 12/2018

Tổng quan: Từ tháng 5/2006 tới tháng 6/2016, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện một dự án vô cùng tham vọng – Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Giao thông Đồng bằng Sông Cửu Long với tổng mức đầu tư là 396,2 triệu đô la Mỹ, trong đó bao gồm vốn ưu đãi của Ngân hàng Thế giới và viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Úc. Dự án được triển khai trên toàn bộ 13 tỉnh vùng Đồng bằng sông Cửu Long, với trọng tâm là đầu tư hạ tầng vào những tỉnh nghèo hơn trong khu vực. Mục tiêu cao nhất của dự án là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam giải quyết những ách tắc quan trọng trong hành lang giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long và kết nối vùng nghèo với những hành lang giao thông này. Dự án gồm bốn hợp phần chính:

  • Hợp phần A: Hành lang các tuyến Quốc lộ 
  • Hợp phần B: Hành lang đường thuỷ quốc gia 
  • Hợp phần C: Kết nối vùng nghèo với hành lang đường thủy bộ
  • Hợp phần D: Tư vấn tăng cường thể chế cho Bộ Giao thông Vận tải

Nhiệm vụ chính của MDRI là (i) thiết kế, triển khai và phân tích kết quả đánh giá người hưởng lợi trong phạm vi các hạng mục đầu tư thực hiện trong hợp phần C (Kết nối vùng nghèo với hành lang đường thủy bộ) và (ii) nghiên cứu và phân tích tác động của các hạng mục đầu tư thực hiện trong hợp phần B lên nền kinh tế quốc gia nói chung và của khu vực đồng bằng sông Cửu Long nói riêng. Nghiên cứu bao quát các yếu tố vận tải của các hoạt động kinh tế xã hội hằng ngày, hướng và mục đích di chuyển, các lựa chọn vận tải hiện có, những hạn chế, vấn đề hiện hữu, chi phí vận tải, tính an toàn và nhu cầu đối với dịch vụ vận tải (mức độ sẵn sàng và khả năng chi trả).

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: