undp

Khách hàng: Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) Việt Nam

Thời gian: 08/2020 – 12/2020

Tổng quan: Việc triển khai nhanh chóng và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 đã giúp Việt Nam nhận được sự chú ý và công nhận từ cộng đồng quốc tế. Những kết quả từ khảo sát Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) cho thấy chất lượng quản trị công được cải thiện và khả năng ứng phó kịp thời của các cấp chính quyền có thể là nguyên nhân giải thích cho sự thành công của Việt Nam trong việc ứng phó với đại dịch. Những tiến triển khả quan về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tính minh bạch và kiểm soát tham nhũng khu vực công đã phần nào củng cố niềm tin của người dân và mức độ ủng hộ, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch của họ.

Cuộc khảo sát được thực hiện bằng hình thức phỏng vấn qua điện thoại, nhằm cung cấp một bức tranh đầy đủ, với các bằng chứng cụ thể lý giải sự thành công của Việt Nam thông qua việc tìm hiểu cảm nhận và trải nghiệm của người dân về một số biện pháp ứng phó của các cấp chính quyền.

Nhiệm vụ chính:

  • Thiết kế chọn mẫu
  • Đồng xây dựng bộ công cụ
  • Tuyển dụng và tổ chức tập huấn cho phỏng vấn viên
  • Triển khai thu thập dữ liệu qua điện thoại
  • Làm sạch dữ liệu
  • Viết báo cáo (Tiếng Anh và Tiếng Việt)
  • Trình bày và thảo luận kết quả nghiên cứu

Ảnh: (nguồn: www.dw.com)

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: