Hội thảo Phát triển con người tại Việt Nam: Kết quả thực nghiệm cho các nhóm dân tộc và các tỉnh sẽ được tổ chức vào lúc 9.00 ngày 22/9/2016 tại Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) – Tầng 8 tòa nhà Machinco Building, 444 Hoàng Hoa Thám, Quận Tây Hồ, Hà Nội.  Diễn giả chính của…

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: