IMGP0866copy

Tổng quan dự án: Nhu cầu tiêu dùng điện sinh hoạt sẽ thay đổi như thế nào nếu chính phủ Việt Nam muốn tăng mức thuế điện để bù đắp chi phí, ước tính ở mức 20% giá điện hiện tại? Để trả lời cho câu hỏi nghiên cứu này, một nghiên cứu đã được…

Báo cáo phân tích về Hệ thống đăng ký hộ khẩu tại Việt Nam Khách hàng:        Ngân hàng Thế giới Thời gian    :         7/2015  – 8/2015               Tổng quan :   Ngân hàng Thế giới đang thực hiện một nghiên cứu về hệ thống hộ khẩu tại Việt Nam. Nghiên…

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: