LIÊN HỆ Điện thoại: +84-024-3247-4668 (ext.104) Email: quyenngo@mdri.org.vn   CHUYÊN MÔN Giảm nghèo, Nghiên cứu giáo dục   BẰNG CẤP Thạc sỹ Kinh tế, Đại học Ludwig-Maximilian-University of Munich, CHLB Đức   GIỚI THIỆU Ngô Hà Quyên là Chuyên viên nghiên cứu ở Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong. Quyên tốt nghiệp với bằng cử nhân và thạc…

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: