rau sach 1

Khách hàng:        Trung Tâm nghiên cứu Nông Nghiệp Quốc Tế Australian (ACIAR), Trường đại học Adelaide Thời gian:         07/2016 – 12/2016 Tổng quan:  Mục tiêu chung của dự án là nâng cao lợi nhuận và tính bền vững cho những hộ trồng rau với quy mô nhỏ ở Tây Bắc Việt Nam thông qua việc…

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: