Student’s interview. Photo: MDRI

Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) là đơn vị được tin tưởng thực hiện đánh giá tác động độc lập cho dự án Mô hình trường học mới VNEN từ năm 2013 đến nay.

Thời gian qua, Viện cùng với Ban quản lý dự án thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam đã tiến hành chuẩn bị cho vòng khảo sát năm nay. Dự kiến cuộc khảo sát sẽ diễn ra từ tuần cuối tháng 11/2015 tại 53 tỉnh thành trên cả nước.

Vào ngày 13/10/2015, Viện đã tổ chức chuyến đi thực địa để thử nghiệm bài kiểm tra và bảng hỏi cho học sinh và giáo viên khối 5 tại 8 trường tiểu học thuộc 4 tỉnh: Lạng Sơn, Bắc Giang, Thanh Hóa và Đăk Lăk.

Students undertaking listening comprehension assessment. Photo: MDRI
Học sinh nghe đề bài môn Tiếng Việt. Ảnh: MDRI

Teacher’s interview. Photo: MDRI
Thử nghiệm bảng hỏi với giáo viên. Ảnh: MDRI

Student’s interview. Photo: MDRI
Thử nghiệm bảng hỏi với học sinh. Ảnh: MDRI

Ms. Van Anh (VNEN Project Management Unit - left) and Mr. Hai Anh (The World Bank - middle) talking with student in a VNEN class. Photo: MDRIBà Vân Anh (Ban quản lý dự án VNEN – đứng bên trái) và ông Hải Anh (Ngân hàng Thế giới – đứng giữa) trò chuyện với học sinh tại một lớp học theo mô hình Trường học mới. Ảnh: MDRI

Discussing after completion of testing questionnaires. Photo: MDRI
Chuyên viên nghiên cứu MDRI và chuyên gia từ Ngân hàng Thế giới thảo luận về bảng hỏi sau khi thử nghiệm. Ảnh: MDRI

Hiện nay, đội ngũ MDRI đang hoàn thiện quy trình làm việc và bảng hỏi cho vòng khảo sát năm nay. Chúng tôi hiện đang tuyển điều tra viên. Vui lòng xem thêm thông tin tại đây.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: