IMG_4930

IMG_3967

 

(18 tháng 12 năm 2017) Hà Nội, Việt Nam_MDRI đang tổ chức một chuỗi các hoạt động tập huấn về lưới an sinh xã hội cho cán bộ nhà nước Cộng hòa Nhân dân Bangladesh.

8 cán bộ nhà nước làm việc tại Bộ Chính quyền địa phương, Phát triển nông thôn và Hợp tác xã, Bộ Tài chính và Bộ Kế hoạch viếng thăm để học về tiến độ của Việt Nam trong công tác phát triển kinh tế và các chính sách mà Việt Nam đã và đang thực hiện để đạt được các Mục tiêu Thiên niên kỷ (MDGs) và các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDGs).

Cuộc gặp mặt với TS. Phùng Đức Tùng và ThS. Tạ Thị Khánh Vân vào ngày 18 tháng 9 là hoạt động đầu tiên trong chuyến viếng thăm dài ba ngày của nhóm tới Hà Nội. Bài thuyết trình này giới thiệu về tình hình kinh tế của Việt Nam và các chính sách liên quan đến bốn kía cạnh của lưới an sinh xã hội, bao gồm giảm nghèo, người dân tộc thiểu số, giáo dục và chăm sóc y tế.

Chuỗi tập huấn cũng bao gồm hoạt động ghé thăm các sở ban ngành tại Việt Nam để học về các chính sách đa dạng trong những lĩnh vực trên.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: