AgResults_Intro

Chào mừng bạn đến với Chương trình Tuyển dụng Cán bộ Khảo sát (CBKS) của Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) cho “Dự án giảm khí thải trong nông nghiệp AgResults Việt Nam” – Vụ Mùa, triển khai tại tỉnh Thái Bình năm 2020. AgResults là Dự án đa quốc gia được Bộ Phát…

HANOI, VIETNAM - MARCH 26: Street vendors at the Old Quarter, a popular area normally packed with tourists, wait for customers on March 26, 2020 in Hanoi, Vietnam. Hanoi has ordered the shutting of non-essential businesses, except for shops selling food, medicine and fuel, until April 5 to prevent the spread of Covid-19.  Prime Minister Nguyen Xuan Phuc has ordered the suspension of all international flights to Vietnam amidst restricted entry into the country by air, road and sea on March 21. Vietnam has confirmed 153 cases of Covid-19 with no deaths in the country and 17 fully recovered. (Photo by Linh Pham/Getty Images)

COVID-19 đã ảnh hưởng đáng kể đến nền kinh tế trên thế giới, nhưng có một số dấu hiệu sáng hơn ở Việt Nam. Được công bố dịch vào đầu tháng 2, nhưng các chính sách y tế hiệu quả và hành động sớm của Chính phủ đã giảm thiểu tác động của COVID-19 ở Việt…

GIỚI THIỆU Là các tổ chức quan tâm đến tăng cường kỹ năng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI), UNICEF và Viện Nghiên cứu phát triển Mekong (MDRI) công bố báo cáo mang tên “Đánh giá về kỹ năng nghề nghiệp và thực hành tốt của…

rsz_virtual_launching_e-backdrop_backdrop_16-9

            HÀ NỘI, VIỆT NAM, 9/10/2020 – Là các tổ chức quan tâm đến tăng cường kỹ năng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ, Phòng Thương mai & Công nghiệp Việt Nam (VCCI), UNICEF và Viện Nghiên cứu phát triển Mekong (MDRI) công bố hôm nay báo cáo mang tên “Đánh…

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: