Backdrop 2

Sáng 05/11/2020, MDRI phối hợp cùng tổ chức Oxfam Việt Nam đã tổ chức thành công buổi hội thảo công bố kết quả báo cáo “Khung Bất bình đẳng đa chiều (MIF) ở Việt Nam”. Buổi hội thảo có sự tham gia của hơn 50 khách mời thuộc cơ quan chính phủ, tổ chức quốc…

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: