Cảm nhận và trải nghiệm của người dân về một số biện pháp ứng phó với đại dịch COVID-19 của các cấp chính quyền: Phát hiện từ cuộc khảo sát qua điện thoại   Nhóm tác giả:  Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong và UNDP Việt Nam Xuất bản: 12/2020           GIỚI THIỆU Trong…

GIỚI THIỆU Là các tổ chức quan tâm đến tăng cường kỹ năng nghề nghiệp cho thế hệ trẻ, Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam (VCCI), UNICEF và Viện Nghiên cứu phát triển Mekong (MDRI) công bố báo cáo mang tên “Đánh giá về kỹ năng nghề nghiệp và thực hành tốt của…

Báo cáo phân tích về Hệ thống đăng ký hộ khẩu tại Việt Nam Khách hàng:        Ngân hàng Thế giới Thời gian    :         7/2015  – 8/2015               Tổng quan :   Ngân hàng Thế giới đang thực hiện một nghiên cứu về hệ thống hộ khẩu tại Việt Nam. Nghiên…

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: