13062177_1701826326723430_7050768216938663089_n

Quỹ Fred Hollows là tổ chức phi chính phủ hoạt động nhân đạo phi lợi nhuận, thành lập do cố giáo sư nhãn khoa người Úc, giáo sư Fred Hollows. Quỹ hoạt động với tôn chỉ giúp đỡ phòng chống mù lòa ở các nước đang phát triển. Tại Việt Nam, Quỹ Fred Hollows đang triển khai hai dự án Mắt sáng học hay và Chăm sóc mắt học đường. Mục tiêu của hai dự án là nhằm cải thiện công tác chăm sóc mắt cho học sinh Việt Nam thông qua việc giáo dục cho các  em thực hành và thay đổi các hành vi có lợi cho chăm sóc mắt.

Nhiều nghiên cứu cho biết trẻ em với các tật khúc xạ không được chỉnh kính có điểm số thấp hơn trong nhiều dạng bài kiểm tra khả năng nhận thức và điểm số đọc hiểu cũng tăng lên khi các vấn đề về thị lực được điều trị. Một đánh giá về các biện pháp sàng lọc thị lực học đường từ năm 2010 cho thấy không có thử nghiệm ngẫu nhiên nào được tiến hành để đánh giá tác động của việc chữa cận thị đối với kết quả học tập. Tại Việt Nam, cần có thêm nghiên cứu để đánh giá tác động của việc chữa cận thị đến kết quả học tập và việc cấp kính miễn phí hoặc được tài trợ phần lớn số tiền mua kính cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Kết quả của các thử nghiệm này sẽ cung cấp thêm thông tin cho các nỗ lực vận động để đảm bảo khả năng tiếp cận bình đẳng các dịch vụ chăm sóc mắt (vd: cung cấp miễn phí hoặc tài trợ kính cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn). Do đó, Quỹ Fred Hollows đã lựa chọn Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong thiết kế và thực hiện nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên đối với học sinh mang kính đến hành vi đeo kính và kết quả học tập của các em. Nghiên cứu được thực hiện tại 45 trường tiểu học và trung học cơ sở tại tỉnh Tiền Giang.

Khách hàng 

fhf logo

The Fred Hollows Foundation (FHF)

Thời gian

12/2016-12/2018

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: