• Nghiên cứu ứng dụng

  Phương pháp tiếp cận định lượng và định tính bao quát mà chúng tôi cung cấp đảm bảo rằng các vấn đề nghiên cứu được giải quyết với sự cống hiến và chất lượng cao nhất.

 • Điều tra và quản lý dữ liệu

  MDRI mang đến giải pháp hiệu quả nhất cho khảo sát quy mô lớn sử dụng các tiếp cận tiên tiến, minh bạch và đáng tin cậy.

 • Đánh giá tác động

  Đánh giá tác động sẽ giúp cho Chính phủ, các nhà tài trợ và các tổ chức quốc tế biết được các chương trình, chính sách của mình có tác động như thế nào đến các nhóm hưởng lợi.

 • Giám sát và đánh giá

  MDRI đã được nhiều cơ quan chính phủ và nhà tài trợ tin tưởng lựa chọn để thiết kế hệ thống M&E cho nhiều dự án và chương trình phát triển.

 • Cơ sở dữ liệu

  MDRI tiếp cận với nguồn dữ liệu phong phú, cập nhật và đáng tin cậy, bao gồm dữ liệu được thu thập bởi MDRI và từ cơ sở dữ liệu quốc gia.

 • Xây dựng năng lực

  MDRI cung cấp dịch vụ xây dựng năng lực cho các cá nhân và tổ chức thông qua các khóa đào tạo ngắn.