CHUYÊN MÔN

Kinh tế ứng dụng Kinh tế lượng vi mô Nghèo đói và bất bình đẳng Chính sách lương thực

BẰNG CẤP

MIDEC, PhD

(Đại học Quốc gia Úc)

GIỚI THIỆU

Hòa Nguyễn là Nghiên cứu viên tại Trường chính sách công Crawford, Đại học Quốc gia Úc. Chị chuyên sâu trong lĩnh vực nghiên cứu, phân tích các chính sách kinh tế về sức khỏe và an ninh lương thực, và các vấn đề liên quan đến biến đổi khí hậu, bất bình bẳng và đói nghèo. Những nghiên cứu của cô đã được xuất bản trên nhiều tạp chí chuyên ngành hàng đầu thế giới nhưTạp chí Phân tích chính trị, Tạp chí Kinh tế nông nghiệp và Kinh tế đất đai. Chị Hòa tốt nghiệp tiến sỹ tại trường Đại học Quốc gia ANU từ năm 2013. Trước khi làm việc tại Trường Chính sách công Crawford, chị Hòa là chuyên viên kinh tế tại Trung tâm phân tích và dự báo, Viện Xã hội học Việt Nam (VASS)

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.