Một hệ thống giám sát và đánh giá tốt sẽ giúp cho ban quản lý các dự án, chương trình có được các thông tin chính xác, kịp thời và đầy đủ nhằm đưa ra được các quyết định can thiệp kịp thời, đảm bảo được các nguồn lực, hoạt động được thực hiện cho các mục tiêu đề ra.

MDRI đã được nhiều cơ quan chính phủ và nhà tài trợ tin tưởng lựa chọn để thiết kế hệ thống giám sát và đánh giá (M&E) cho nhiều dự án và chương trình phát triển. Với nhóm chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức về phát triển và thống kê, MDRI đã thiết kế khung M&E cùng các chỉ số đo lường có thể áp dụng và điều chỉnh cho phù hợp với nhiều biện pháp can thiệp. Hệ thống M&E của chúng tôi được hỗ trợ bởi các phương pháp thu thập và quản lý dữ liệu tiên tiến kết hợp với công nghệ máy tính bảng hiện đại nhất và các biện pháp kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

rsz_2019-11-13-360x239

Khách hàng: Bộ Kế Hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới (NHTG) Thời gian: 09 – 12/2019 Tổng quan: Dự án Giảm Nghèo khu vực Tây Nguyên (Dự án) do Chính phủ Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Ngân hàng thế giới thực hiện tại 6 tỉnh (4 tỉnh Tây Nguyên là Đắk Nông,…

rsz_caolanh2019-300x200

Khách hàng: Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT) Thời gian: 06 – 10/2019 Tổng quan: Từ năm 2011, với nguồn vốn hỗ trợ của Chính phủ Úc, Chính phủ Hàn Quốc và Ngân hàng Đầu tư Châu Á, Chính phủ Việt Nam đã triển khai thực hiện Dự án Kết nối khu vực trung tâm đồng…

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: