research-areas-social-issues-big

Ở Việt Nam, giáo dục và đào tạo luôn đóng vai trò trọng tâm, là ưu tiên của chính phủ cũng như mỗi gia đình. Trên thực tế, ngành này được đầu tư nhiều nguồn lực, hơn 20% chi tiêu của nhà nước trong năm 2015,  cao hơn tất cả các quốc gia khác trong khối OECD. Với mức đầu tư này, những nỗ lực đã mang lại kết quả: Năm 2015, các học sinh Việt Nam trong độ tuổi 15, được chọn ngẫu nhiên để tham gia bài kiểm tra của Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế (PISA), có kết quả đứng thứ 12, cao hơn học sinh đến từ các quốc gia như Mỹ, Anh. 

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là hệ thống giáo dục không có vấn đề gì. Ngược lại , có những nội dung quan trọng mà đất nước cần phải giải quyết một cách toàn diện để chuẩn bị nguồn nhân lực tốt nhất cho tương lai của quốc gia. Một vấn đề chưa giải quyết được là tạo ra cơ hội giáo dục bình đẳng cho tất cả. Báo cáo Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ 2015 do MDRI soạn thảo đã chỉ ra thực tế là vẫn còn tồn tại sự bất bình đẳng trong tiếp cận giáo dục, đặc biệt là với các cấp sau tiểu học, giữa dân tộc đa số và dân tộc thiểu số, giữa thành thị và nông thôn. , giữa đa số dân tộc và dân tộc thiểu số , và giữa các khu vực đô thị và nông thôn . Điều này có nghĩa rằng cần nỗ lực nhiều hơn để có thể đưa giáo dục đến với  các nhóm thiệt thòi, vùng sâu vùng xa. 

Một vấn đề nữa là chất lượng, vốn nhận được nhiều sự chú ý của công chúng. Bất kể những khoản đầu tư lớn vào lĩnh vực này, học sinh Việt Nam bị cho là không được trang bị đủ kỹ năng mềm như kỹ năng giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, v..v.., là những kỹ năng không thể thiếu để tạo ra nguồn nhân lực cạnh tranh và hiệu quả cho thị trường lao động. Liên quan đến vấn đề này, các biện pháp cải các đã được áp dụng trong toàn bộ hệ thống, một trong số đó là dự án Mô hình trường học mới VNEN. Quỹ tài trợ 84,6 triệu đô từ Quỹ Đối tác Toàn cầu cho Giáo dục (GPE) đã được trao cho chính phủ Việt Nam nhằm mục đích phát triển phương pháp dạy và học, tổ chức lớp, đánh giá học sinh và sự tham gia của cộng đồng theo hướng đổi mới sáng tạo.  Phương pháp giảng dạy được thiết kế để phát triển tư duy độc lập ở trẻ em càng sớm trong năm học chính và thu hẹp khoảng cách về chất lượng giáo dục cho học sinh thiệt thòi và học sinh dân tộc thiểu số, những đối tượng được hỗ trợ thông qua việc thực hiện mô hình này. Với giáo dục là một lĩnh vực quan trọng trong hoạt động của mình, MDRI đã thực hiện đánh giá tác động độc lập cho chương trình này hơn 4 năm để cung cấp bằng chứng dữ liệu sao lưu vào các tác động như một dự án có thể mang lại cho hệ thống giáo dục của đất nước. 

Mặc dù giáo dục được luôn được quan tâm, các hợp phần của đào tạo nghề gần như bị bỏ quên. Trong thực tế, một nghiên cứu của ILO (2013 ) cho thấy rằng năng suất lao động Việt Nam nằm trong mức thấp nhất trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Để giải quyết vấn đề này, cùng với Chính phủ nỗ lực của Việt Nam để tăng cường khu vực này , MDRI đã tiến hành một nghiên cứu lớn trong năm 2015, “Nghiên cứu tài chính/chi phí dạy nghề  “, cụ thể trong đó triệt để xem xét hệ thống tài chính hiện tại của các trường dạy nghề và đề xuất một sửa đổi phương pháp tăng cường thu hút các sinh viên tiềm năng.

SDG_small

Khách hàng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) Thời gian: 11/2019 – 02/2020 Tổng quan: Năm 2018, với sự hỗ trợ từ UNDP, dự thảo Báo cáo quốc gia về SDGs đã được xây dựng (với dự kiến Báo cáo sẽ được công bố vào…

Save the Children

Khách hàng: Tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) tại Việt Nam Thời gian: 03/2019 – 09/2019 Tổng quan: Chương trình Bảo trợ trẻ em được triển khai tại 23 xã thuộc 5 huyện của tỉnh Lào Cai, một trong những tỉnh khó khăn nhất tại Việt Nam với tỉ lệ lớn dân…

Cải thiện Bữa ăn Trường học tại Việt Nam

Khách hàng: Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) Thời gian triển khai: 2/2019 – 5/2019 Giới thiệu chung: Dự án “Cải thiện bữa ăn trường học tại Việt Nam”do Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế tài trợ nằm trong khuôn khổ chương trình “Nông nghiệp cho Dinh dưỡng…

UNICEF - IECD Program

Khách hàng: UNICEF Vietnam Thời gian: 07/2018 – 12/2018 Tổng quan: Dự án Phát triển trẻ em toàn diện (PTTETD) là dự án thuộc Chương trình quốc gia hợp tác giữa Việt Nam và UNICEF giai đoạn 2017 – 2021. PTTETD đề cập tới hướng tiếp cận phát triển và chăm sóc toàn diện cho…

sdgs

Khách hàng: NIRAS-IP và German Development Cooperation (GIZ Vietnam) Thời gian: 05/2018 – 12/2018 Tổng quan: Chương trình 2030 về Phát triển Bền Vững, được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh của LHQ tại New York vào tháng 9/2015, là thỏa thuận quốc tế đầu tiên áp dụng cả ba khía cạnh phát triển…

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: