research-areas-labor

Lao động, nghề nghiệp và việc làm là những nhân tố cốt lõi để nền kinh tế có thể hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu và đáp ứng được xu hướng toàn cầu hóa nhằm đạt được tăng trưởng kinh tế bền vững. Những vấn đề nổi cộm đối với lao động và việc làm ở các nước đang phát triển là lao động thiếu kỹ năng, không đáp ứng được yêu cầu của thị trường lao động và khiến cho một lực lượng lớn lao động không chuyển đổi được từ ngành có năng suất lao động thấp sang ngành có năng suất lao động cao. Mặt khác, văn hóa và tác phong làm việc vẫn còn lạc hậu và chịu ảnh hưởng nặng nề từ nền văn minh nông nghiệp cũng là trở ngại lớn đối với lao động ở khu vực nông thôn khi muốn chuyển đổi sang làm việc trong ngành công nghiệp hay dịch vụ. Hệ thống luật pháp và thực thi luật còn hạn chế khiến cho người lao động không được bảo vệ, đặc biệt là lao động nữ, và gây cản trở khả năng có được công việc bền vững. Những hạn chế trên tạo ra những thách thức lớn đối với việc duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao dựa trên năng suất lao động hơn là dựa vào vốn đầu tư đối với các nước khu vực sông Mekong. Mặt khác, tốc độ đô thị hóa nhanh chóng trong những năm gần đây tạo ra một luồng di cư lớn lao động từ khu vực nông thôn ra thành thị gây ra sức ép lớn đối với việc làm, cơ sở hạ tầng, ổn định xã hội và giảm nghèo ở khu vực này.

Nghiên cứu của chúng tôi cho đến nay tập trung vào thị trường lao động và tình hình việc làm đối với các nhóm dễ bị tổn thương nhất, đặc biệt là các nhóm dân tộc thiểu số, lao động chưa được đào tạo, trình độ thấp, lao động di cư, tác động của chuyển dịch cơ cấu lao động, năng suất lao động và việc làm bền vững. Bằng việc nghiên cứu những nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất, chúng tôi có thể góp phần vào việc hoạch định chính sách thúc đẩy tăng trưởng và giảm tình trạng bất bình đẳng.

Gần đây, MDRI tiến hành một nghiên cứu về chi phí dạy nghề nhằm xác định mô hình hiệu quả nhất cho hệ thống cao đẳng nghề của Việt Nam, tập trung vào việc tăng cường hiệu quả tài trợ. Chúng tôi cũng tiến hành điều tra tại 12 tỉnh thành về kinh tế hộ gia đình và khối phi chính thức ở Việt Nam nhằm tỉm hiểu cơ chế và sự điều chỉnh của khối phi chính thức, vai trò của nó đối với nền kinh tế và chức năng trong mạng lưới xã hội trong thời điểm kinh tế suy thoái và kinh tế vĩ mô bất ổn.

Khách hàng: Công ty tài chính quốc tế IFC (thuộc Ngân hàng thế giới) Thời gian: 05/2020-08/2020 Tổng quan: MDRI hợp tác với Công ty tài chính quốc tế (IFC) để tiến hành thu thập dữ liệu định lượng cho nghiên cứu đầu kỳ bán thí nghiệm giúp hiểu rõ hơn các hộ trồng tiêu…

Khách hàng: Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF). Thời gian: 04/2020-08/2020 Tổng quan: MDRI hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) trong Phân tích và đánh giá thị trường nhằm xác…

WWB-Wage-300x265

Khách hàng: Ngân hàng Thế giới dành cho Phụ nữ (Women World Banking) và Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) tại Việt Nam. Thời gian: 10/2019-04/2020 Tổng quan: Viện đang hợp tác với Tổ chức Ngân hàng Thế giới dành cho phụ nữ Women’s World Banking (một tổ chức phi lợi nhuận toàn cầu…

SDG_small

Khách hàng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) Thời gian: 11/2019 – 02/2020 Tổng quan: Năm 2018, với sự hỗ trợ từ UNDP, dự thảo Báo cáo quốc gia về SDGs đã được xây dựng (với dự kiến Báo cáo sẽ được công bố vào…

rsz_2019-11-13-360x239

Khách hàng: Bộ Kế Hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Thế giới (NHTG) Thời gian: 09 – 12/2019 Tổng quan: Dự án Giảm Nghèo khu vực Tây Nguyên (Dự án) do Chính phủ Việt Nam, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng Ngân hàng thế giới thực hiện tại 6 tỉnh (4 tỉnh Tây Nguyên là Đắk Nông,…

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: