project-redd

Biến đổi khí hậu là một trong những thách thức lớn và phức tạp nhất mà thế giới đang phải đối mặt.  Biến đổi khí hậu đã gây ra những biến động lớn về quy luật thời tiết và các hiện tượng thời tiết cực đoan, bao gồm chế độ mưa thay đổi, hạn hán, lũ lụt, bão. Những nguy cơ cao nhất có xu hướng dễ bị tổn thương nhất – những người không thể thích ứng với những cú sốc hoặc những người sống ở vùng sâu, vùng không dễ dàng tiếp cận. Điều này tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với các nước đang phát triển bởi nó tác động xấu đến giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế, tăng mức độ tổn thương đối với những nhóm người vốn đã chịu thiệt thòi.  Những cư dân sống gần bờ biển sẽ phải chịu tác động sâu sắc bởi nước biển dâng và nguy cơ lũ lụt tăng cao, và các quốc gia ở khu vực sông Mekong sẽ chịu ảnh hưởng lớn nhất. Có một thực tế là nhiều quốc gia đã lựa chọn việc đặt tăng trưởng kinh tế lên trên phát triển bền vững, gây ra các vấn đề về môi trường, góp phần gây nên biến đổi khí hậu và hậu quả về sức khỏe cho những cộng đồng dân cư.  Ở các nước đang phát triển như Việt Nam, các luật và quy định bảo vệ môi trường cũng như nhận thức về vấn đề này vẫn chưa nhận được sự quan tâm đúng mức.

MDRI nghiên cứu các vấn đề về biến đổi khí hậu và khả năng thích ứng, tập trung vào phát triển đi đôi với bền vững về môi trường. Đối với chúng tôi, môi trường bền vững không chỉ là một thuật ngữ thông dụng mà là một phương thức để cải thiện sinh kế, đặc biệt là ở những cộng đồng thiệt thòi và dễ bị tổn thương bởi những mối nguy hiểm từ môi trường và khí hậu. Chúng tôi nhận ra rằng cần áp dụng cách tiếp cận tổng thể cho các vấn đề môi trường bằng cách quan sát mối liên kết giữa môi trường với kinh tế và xã hội. Các hoạt động của chúng tôi liên quan đến việc xếp hạng mức độ dễ bị tổn thương của các xã, đánh giá tác động của biến đổi khí hậu lên địa phương, tìm những hình thức sinh kế phù hợp và đánh giá khả năng đối phó với thiên tai. Bên cạnh đó, thông qua những dự án đánh giá tác động, chúng tôi góp phần vào cơ sở tri thức về môi trường-xã hội, bao gồm các biện pháp can thiệp vào nước sạch và vệ sinh, và tác động của các đập thủy điện.

Gần đây, MDRI đang tập trung xây dựng hồ sơ kinh tế – xạ hội của các cộng đồng trong vùng dự án chịu tác động của Kế hoạch hành động REDD+ quốc gia, một phần quan trọng của Chiến lược quốc gia về Biến đổi khí hậu.

0x1a413815722611511200x0-15756-8830-3460-1575938854_680x408

Khách hàng: Oxfam Việt Nam Thời gian: 05/2021-05/2022 Tổng quan: Theo kết quả Chỉ số Rủi Ro Khí hậu Toàn cầu (Global Climate Risk Index) công bố bởi Tổ chức Germanwatch, Việt Nam nằm trong số các quốc gia chịu tác động nặng nề nhất từ các hiện tượng thời tiết cực đoan. Đồng thời,…

AgResults_Intro

Khách hàng: Bộ Phát Triển Quốc Tế Anh Quốc (DFID) và Công ty Abt Associates Thời gian: 7/2020- 1/2021 Tổng quan: MDRI hợp tác với DFID và Abt Associates để khảo sát 2000 nông dân ở Thái Bình về mô hình cuộc thi có thưởng AgResults tại Việt Nam. AgResults là một dự án đa…

SDG_small

Khách hàng: Bộ Kế hoạch và Đầu tư (MPI) và Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) Thời gian: 11/2019 – 02/2020 Tổng quan: Năm 2018, với sự hỗ trợ từ UNDP, dự thảo Báo cáo quốc gia về SDGs đã được xây dựng (với dự kiến Báo cáo sẽ được công bố vào…

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: