research-areas-sector-market

Trong 30 năm qua, sự phát triển của thương mại quốc tế đã vượt quá mức sản xuất, đánh dấu tầm quan trọng của thương mại đối với sự phát triển cũng như vị trí là một trong những trụ cột của nền kinh tế thế giới. Cùng với toàn cầu hoá và tiến bộ công nghệ, các cơ hội phát triển thông qua thương mại cũng tăng nhanh. Đối với các nước đang phát triển, sự tăng trưởng này có thể tạo ra các vấn đề như sự phụ thuộc về kinh tế toàn cầu và chênh lệch kinh tế giữa các nhóm. Việt Nam đã đạt mức tăng trưởng chưa từng có thông qua thương mại và hiện nay đang đối mặt với những thách thức tương tự.

MDRI luôn thấu hiểu tầm quan trọng của thương mại, và hướng tới việc tối ưu hóa lợi ích mà thương mại có thể đóng góp vào quá trình phát triển của Việt Nam, đồng thời giảm thiểu các tác động tiêu cực mà quá trình phát triển nhanh chóng và phức tạp có thể tác động đến các nhóm dễ bị tổn thương. Nghiên cứu của chúng tôi bao gồm các nghiên cứu về tính khả thi, phân tích chi phí – lợi ích, đánh giá lợi thế cạnh tranh của hàng hóa và các ngành, đánh giá tác động của việc tham gia các hiệp định tự do thương mại, nghiên cứu thị trường cho doanh nghiệp, xây dựng chiến lược quốc gia về hàng hóa và các lĩnh vực khác nhau, và đánh giá các nhu cầu sản phẩm của người tiêu dùng. Các chuyên gia của chúng tôi đã thực hiện một loạt các dự án tư vấn, chuyên nghiên cứu khả năng cạnh tranh của các sản phẩm của ngành , đặc biệt là sản phẩm nông nghiệp. Việc nghiên cứu này nhằm mục đích giảm thiểu các tác động tiêu cực của thương mại đến các nhóm người nghèo và dễ bị tổn thương bằng cách thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thông qua quá trình hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Lợi thế cho phương pháp tiếp cận này là chúng tôi có thể nắm bắt các xu hướng toàn cầu như chuyển giao công nghệ và phát triển bền vững, đồng thời tôn trọng bối cảnh địa phương và tính nhạy cảm về văn hóa.

Do tầm quan trọng của ngành cà phê ở Việt Nam, MDRI đã được mời làm nghiên cứu cho Trung tâm Phát triển và Hội nhập để phân tích các chính sách hiện nay liên quan đến các sản phẩm cà phê bền vững, và tác động của những chính sách này đối với người trồng cà phê. Chúng tôi cũng được Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc lựa chọn để phát triển khung đánh giá tác động của dự án cầu Cao Lãnh cho Úc tài trợ.

Cải thiện Bữa ăn Trường học tại Việt Nam

Khách hàng: Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) Thời gian triển khai: 2/2019 – 5/2019 Giới thiệu chung: Dự án “Cải thiện bữa ăn trường học tại Việt Nam”do Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế tài trợ nằm trong khuôn khổ chương trình “Nông nghiệp cho Dinh dưỡng…

SME2

Khách hàng: USAID – Vietnam Thời gian: 8/2017 – 12/2018 Tổng quan: Tiến bộ về công nghệ và mạng Internet đã giúp tạo ra hàng triệu giao dịch kinh doanh với chi phí nhỏ nhất. Do đó, việc khách hàng có thể tìm thấy những nhà cung cấp các sản phẩm phù hợp và mua…

oie_1143735anOx1LS7

Khách hàng: Cơ quan Hợp tác Phát triển Đức, Văn phòng GIZ Thời gian: 11/2017 – 01/2018 Tổng quan: Dự án nhằm mục đích hỗ trợ chuẩn bị Đánh giá Quốc gia Tự nguyện của Chính phủ Việt Nam. Mục tiêu của dự án là tiến hành đánh giá chuyên sâu về nhóm chỉ tiêu…

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: