MDRI đã thực hiện nhiều dự án nghiên cứu ứng dụng từ đánh giá chính sách, nghiên cứu thị trường, điều tra KAP đến các thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên. Những nghiên cứu thực nghiệm này đóng vai trò quan trọng trong đầu vào để xây dựng các chương trình và chính sách phát triển cho chính phủ Việt Nam. Chúng tôi có đội ngũ nghiên cứu với nền tảng học thuật vững chắc về kinh tế và kinh tế lượng, sử dụng thành thạo các phần mềm thống kê như STATA, SPSS và SAS.

Đội ngũ MDRI còn có những chuyên gia nghiên cứu giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực khoa học xã hội, có phương pháp điều tra và sự tận tâm để rút ra những thông tin quan trọng từ các bên liên quan và đi đến cốt lõi vấn đề. Các phương thức tiếp cận định lượng và định tính bao quát mà chúng tôi cung cấp đảm bảo rằng các vấn đề  nghiên cứu được giải quyết được với sự cống hiến và chất lượng cao nhất.

Cải thiện Bữa ăn Trường học tại Việt Nam

Khách hàng: Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) Thời gian triển khai: 2/2019 – 5/2019 Giới thiệu chung: Dự án “Cải thiện bữa ăn trường học tại Việt Nam”do Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế tài trợ nằm trong khuôn khổ chương trình “Nông nghiệp cho Dinh dưỡng…

NguoiViet2018

Cuộc khảo sát xã hội học của Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong thực hiện trên 1400 người từ 18 tuổi trở lên được chọn ngẫu nhiên trên cả nước cho thấy một cụm từ miêu tả đầy đủ cảm nhận và suy nghĩ của Người Việt năm 2018 là “Hạnh Phúc, Lạc Quan, Định…

school_nutrition

Khách hàng: Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) Thời gian triển khai: 4/2018 – 12/2018 Giới thiệu chung: Nghiên cứu này là giai đoạn 1 của dự án “Cải thiện chế độ ăn thông qua nhà trường ở Việt Nam” do Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) thực hiện từ…

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: