research-areas-governance-big

Thể chế là một trong những yếu tố quan trọng nhất của sự phát triển bền vững quốc gia. Đối với những nước đang phát triển, thể chế công bằng đảm bảo tính hòa nhập xã hội trong quá trình phát triển. Điều đó có nghĩa những dự án phát triển và các đầu tư sẽ làm lợi cho những nhóm cộng đồng nghèo và dễ tổn thương nhất; các doanh nghiệp có khả năng hoạt động trong môi trường dân chủ với khung pháp lý công bằng, minh bạch; người nghèo có tiếp cận tới đất, tài nguyên tự nhiên và sinh kế bền vững; năng lực chính phủ tương thích với tốc độ phát triển kinh tế. Việt Nam đã và đang chú trọng đặc biệt tới việc tăng cường tính hiệu quả của thể chế trong những năm gần đây khi đất nước đã đạt tới ngưỡng thu nhập trung bình và đang hướng tới nâng cao năng lực chính phủ trong giai đoạn phát triển tới.

MDRI đã hỗ trợ những chính sách và chiến lược của nhà nước thông qua việc cung cấp những nghiên cứu dựa trên bằng chứng và dịch vụ tư vấn chính sách. Với vai trò tư vấn và cố vấn, chúng tôi đã thiết lập được mối liên kết chặt chẽ với các cơ quan chính quyền ở cấp trung ương và địa phương để phổ biến những kết quả nghiên cứu với quan điểm tác động tích cực đến những thay đổi chính sách, như cải cách giáo dục, các vấn đề dân tộc thiểu số và cải tiến hệ thống đăng ký hộ khẩu.

Một trong những dự án quan trọng trong lĩnh vực này là thiết kế và thực hiện kiểm tra chéo Chỉ số Quản trị cấp tỉnh và hành chính công (PAPI),
một công cụ theo dõi việc thực hiện chính sách và cung cấp dịch vụ công theo thời gian.

home-3

Khách hàng: Ngân hàng Thế giới  Thời gian: 08 – 12/2018 Tổng quan: Từ tháng 5/2006 tới tháng 6/2016, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện một dự án vô cùng tham vọng – Dự án Phát triển Cơ sở Hạ tầng Giao thông Đồng bằng Sông Cửu Long với tổng mức đầu tư là…

Oxfam

Khách hàng: Oxfam, Việt Nam Thời gian: 11/2018-02/2020 Tổng quan: Việt Nam đã đạt được một số thành tựu như tốc độ tăng trưởng cao và giảm nghèo. Tuy nhiên, thách thức cho tương lai vẫn còn hiện hữu, với tốc độ tăng trưởng giảm hiện tại và thâm hụt ngân sách cao, sẽ làm…

Giới thiệu dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận tới các thị trường quốc tế thông qua việc tăng cường khả năng kết nối của Doanh nghiệp nhỏ và vừa với sàn thương mại điện tử và nâng cao năng lực”.  Trong khuôn khổ dự án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ…

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: