vietnam-escuela-nueva-hd-262x201

Nghiên cu Nâng Cao H thng Giáo dc Vit Nam

Chuyên viên chính: Tiến sỹ Paul Glewwe (Đại học Minnesota), Tiến sỹJoan DeJaeghere (Đại học Minnesota), Tiến sỹLê Thúc Dục (Trung Tâm Phân Tích và dự báo và Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Dự án Young Lives)

Các chuyên gia nghiên cu chính khác: Pedro Carneiro (University College London), Hai-Anh H. Dang (Ngân hàng Thế giới), Sonya Krutikova (Viện Nghiên cứu Chính sách Tài khóa),   Jonathan D. London (Đại học Leiden), Caine Rolleston (Đại học London),   Phùng Đức Tùng (Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong),

Các vin nghiên cu chính: University of Minnesota, Trung Tâm Phân tích và Dự Báo, Viện Khoa Học Xã Hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong.

Các đơn v liên quan khác: Viện Nghiên cứu Chính sách Tài khóa (Vương quốc Anh), Đại học Leiden, Đại học London, Đại học Oxford, và Ngân hàng Thế giới.

Thi gian: 2016-2022

Tng quan d án

Thường thì khá khó để có thể đề xuất nghiên cứu giáo dục ở một nước đang phát triểnvì bản thân h đang làm rt tt ri. Việt Nam là một câu chuyện thành công đó. Trong vòng 25 năm, Việt Nam đi từ một trong những nước nghèo nhất ở châu Á với mức sống rất thấp và kết quả giáo dục trì trệtrở thành một trong những nước có tốc độ tăng trưởng cao và những kết quả giáo dục ấn tượng: Điểm PISA năm 2012 của Việt Nam của bộ môn đọc hiểu và toán vượt qua điểm của nhiều quốc gia phát triển như Mỹ và Anh, và lớn hơn điểm của nhiều nước đang phát triển khác tới hơn một độ lệch chuẩn.

Trong giai đoạn hiện nay, khi chúng ta đang đối mặt với khủng hoảng học tập trên thế giới, việc nhìn vào trường hợp của Việt Nam và hiểu được các yếu t đã to nên thành công trong hoàn cảnh của nước này, và các yếu tố đó đã diễn ra như thế nào, những bài học chúng ta có thể rút ra và áp dụng cho nơi khác là điều rất quan trọng. Đồng thời, chúng ta cũng cần phải hiểu yếu tố nàokhông có hiu qu trên con đường dẫn tới những thành tích giáo dục ấn tượng đó – hầu như mọi người đều hiểu rằng những thành tích trên phân bố không đều theo các phân lớp kinh tế xã hội, dân tộc và các vùng ở trên đất nước. Mặc dù việc tăng cường tài chính và phân quyền là những sáng kiến của chính phủ, việc những sáng kiến này được thực hiện có sự khác nhau giữa các tỉnh. Tóm lại, trường hợp Việt Nam mở ra nhiều cơ hội nghiên cứu, cảvềcác bài học cho những nước khác và tính bền vững của những câu chuyện thành công tại chính Việt Nam.

Nhóm nghiên cu s nghiên cu nhng ci cách th chế và tìm hiu nhng đòn by h tr hin ti góp phn to nên nhng s thay đi đt phá. Nhóm s tìm hiu “Lí thuyết thay đi” ca Vit Nam là gì, nó đã hot đng như thế nào, và trên phương din nào nó không có hiu qu.

Kế hoạch nghiên cứu bắt đầu bằng giai đoạn chẩn đoán với mục tiêu là thiết lập những yếu tố và những mối quan hệ nào trong hệ thống giáo dục Việt Nam khiến các nhân tố chính (chính phủ, cán bộ giáo dục và đảng viên, cũng như giáo viên, hiệu trưởng và phụ huynh) hành động để khuyến khích học tập, và tìm hiểu những điểm còn tồn tại khoảng cách trong học tập.  Giai đoạn chẩn đoán này sẽ bao gồm xây dựng một bản đồ của các hệ thống hạ tầng lut pháp và các đặc điểm thc tếcủa các mối quan hệngười ủy thác – người nhậm thác (principal-agent)của những yếu tố mang tính thiết kế chủ chốt (ví dụ, uỷ quyền, tài chính, thông tin và động lực) trong mỗi mối quan hệ chịu trách nhiệm.

Cụ thể, một vài đặc điểm đặc trưng của nền kinh tế và quản trị của Việt Nam sẽảnh hưởng tới các phân tích của hệ thống giáo dục. Các đặc điểm này bao gồm (a) sựhiện diện của nhà nước một đảng không có bầu cử trực tiếp; (b) một hệ thống tài khoá và hành chính phân cấp, (c) đô thị hoá nhanh và việc gia tăng dân cư chuyển từ nông thôn ra thành thị, (d) không có một tổ chức công đoàn độc lập của giáo viên, (e) sự phổ biến của những loại phí không minh bạch chính thức và không chính thức và giáo dục ngầm, (f) một lực lượng giáo viên được đào tạo và được coi trọng với rất ít tự chủ; (g) một xã hội dân sự có sự tham gia của công chúng.

Một bước quan trọng trong giai đoạn chẩn đoán là đào sâu hơn vào dữ liệu PISA để làm rõ liệu có tồn tại những thiên vị trong lấy mẫu; ví dụ, từ việc chọn các trường tham gia. Quan trọng là, nhóm nghiên cứu sẽ kiểm tra kết quả của các dân tộc thiểu số đối chứng với các học sinh khác, và cung cấp một bản đánh giá về việc liệu rằng những nhóm này có kết quả kém hơn trong hệ thống giáo dục Việt Nam không.

rise_program_v

<Nguồn: http://www.riseprogramme.org/content/rise-vietnam-research-overview-technical>

CategoryDự án, Giáo dục
.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: