UNICEF - IECD Program

Khách hàng: UNICEF Vietnam

Thời gian: 07/2018 – 12/2018

Tổng quan: Dự án Phát triển trẻ em toàn diện (PTTETD) là dự án thuộc Chương trình quốc gia hợp tác giữa Việt Nam và UNICEF giai đoạn 2017 – 2021. PTTETD đề cập tới hướng tiếp cận phát triển và chăm sóc toàn diện cho trẻ em từ 0-8 tuổi, giúp trẻ và gia đình tiếp cận được với các dịch vụ một cách toàn diện. Việc tích hợp các dịch vụ là nhằm tối đa hóa các can thiệp đối với trẻ trong giai đoạn đầu đời tại gia đình và cộng đồng. PTTDTE là trách nhiệm chung của cha mẹ, người chăm sóc, gia đình và các nhà cung cấp dịch vụ từ nhiều lĩnh vực y tế, dinh dưỡng, giáo dục, bảo vệ trẻ em và nước sạch, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường. Nghiên cứu quốc tế cho thấy khả năng nhận thức của trẻ được tác động bởi môi trường và dinh dưỡng của người mẹ ngay từ khi còn trong bào thai. Những trẻ em được nuôi dưỡng tốt, được tương tác sớm và sống trong môi trường an toàn và thuận lợi trong những năm đầu đời sẽ có nhiều khả năng phát triển được tiềm năng tối ưu của mình.

Trong đó, Dự án sẽ được thực hiện tại 27 xã khó khăn của 9 huyện thuộc 3 tỉnh Kon Tum, Gia Lai, và Điện Biên. Ước tính sẽ có khoảng 35.000 trẻ từ 0-8 tuổi và 25.000 phụ huynh và người chăm sóc được hưởng lợi từ Dự án.

Nhiệm vụ chính:

  • Lên quy trình chọn mẫu và tạo khung mẫu cho điều tra
  • Thiết kế cuộc điều tra (hộ gia đình, người cung cấp dịch vụ giáo dụ và y tế tại địa phương): Xây dựng bảng hỏi, viết Sổ tay hướng dẫn điều tra, tập huấn khảo sát viên;
  • Thí điểm các công cụ thu thập số liệu
  • Thiết kế và tiến hành phương pháp nghiên cứu định tính, bao gồm phỏng vấn những người chủ chốt và thảo luận nhóm trọng tâm với các nhóm đối tượng hưởng lợi khác nhau của dự án.
  • Tổ chức thu thập số liệu định lượng và định tính tại thực địa.
  • Xây dựng cơ sở dữ liệu: giám sát quá trình nhập dữ liệu và làm sạch, đảm bảo dữ liệu sẵn sàng để phân tích
  • Rà soát cơ sở lý thuyết và các tài liệu của chương trình
  • Viết báo cáo đánh giá đầu kỳ
  • Xây dựng khung giám sát và đánh giá cho Dự án dựa trên số liệu thu thập và phân tích từ khảo sát đầu kỳ.
.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: