rau-sach-1

Thi gian: 07/2016-12/2016

Khách hàng: Trung Tâm nghiên cứu Nông Nghiệp Quốc Tế Australian (ACIAR), Trường đại học Adelaide

Tng quan d án

Mục tiêu chung của dự án là nâng cao lợi nhuận và tính bền vững cho những hộ trồng rau với quy mô nhỏ ở Tây Bắc Việt Nam thông qua việc nâng cao sự tham gia vào thị trường và nguồn tài nguyên tích hợp và các phương pháp quản lí dịch bệnh. Dự án sẽ tập trung đặc biệt vào phụ nữ và các nhóm dân tộc thiểu số tham gia vào các chuỗi giá trị trồng rau ở một số huyện thuộc tỉnh Lào Cai.

Các mục tiêu của dự án bao gồm:

  1. Xác định các cơ hội thị trường và thị hiếu của người tiêu dùng đối với các loại rau bản địa và truyền thống ở các thị trường địa phương, tỉnh, đô thị và xuất khẩu.
  1. Phát triển và nâng cao các mô hình marketing cạnh tranh và hiệu quả với các loại rau an toàn chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và lợi ích của người sản xuất nhỏ (đặc biệt là phụ nữ và các dân tộc thiểu số).
  1. Phát triển và minh hoạ các phương thức quản lí trang trại nhằm tăng cường tính bền vững, năng suất, và sinh kế của các hộ gia đình trong hệ thống (i) lúa-rau, (ii) các loại cây ăn quả- rau ôn đới và (iii) chỉ trồng rau.
  1. Phát triển những mô hình bền vững để xây dựng Trường Kinh doanh Nông dân (đặc biệt hướng tới phụ nữ sản xuất nhỏ) và xây dựng năng lực cho những nhà nghiên cứu trong nghiên cứu, phát triển, và mở rộng.

Trong dự án, hợp phần khảo sát hộ gia đình ở nông thôn sẽ phỏng vấn khoảng 500 hộ gia đình ở 4 huyện của tỉnh Lào Cai, bao gồm Sa Pa, Bắc Hà, Si Ma Cai, và Mường Khương.

Trong cuộc khảo sát này, MDRI được giao nhiệm vụ thực hiện khảo sát 2 lần trong năm, vào tháng 7 và tháng 11. Mục tiêu của cuộc khảo sát là đánh giá vai trò của các sản xuất rau quy mô nhỏ trong việc tăng cường chất lượng bữa ăn của các hộ gia đình ở tỉnh Lào Cai, Việt Nam. Giả thuyết được đặt ra là việc các hộ gia đình có khả năng cải thiện lượng thức ăn dinh dưỡng qua việc tiêu dùng nhiều hơn một số loại rau họ trồng trên các ruộng. Để đo lường chế độăn uống thường ngày trong dài hạn, phương pháp nhớ lại thức ăn trong 24 giờ ngay trước đó sẽ được sử dụng, thu thập 3 ngày trong một tuần trong 2 mùa của năm để đánh giá. Việc này sẽ giảm tối thiểu những lỗi ngẫu nhiên của một người do các biến thiên ngày qua ngày. Chỉ số Đa dạng Thức ăn Hộ gia đình (HDFI) sẽ được sử dụng để đánh giá chất lượng bữa ăn của các hộ gia đình với các chỉ số về chế độ ăn uống khác.

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: