credit Nguyễn Thị Mỳ

Chào mừng bạn đến với Chương trình Tuyển dụng Cán bộ (CB) cho Dự án mã hóa dữ liệu lớp học. Đây là một hợp phần thuộc Dự án RISE – Nghiên cứu Nâng cao Hệ thống Giáo dục Việt Nam do MDRI phối hợp với Viện Khoa học giáo dục Việt Nam, ĐH Minnesota (Hoa Kỳ) và Cơ quan Phát triển quốc tế Vương quốc Anh thực hiện (chi tiết vui lòng tham khảo mô tả Dự án).

Mục đích của Dự án này là gỡ băng ghi hình lớp học (có sẵn) tại các trường tiểu học ở Việt Nam, nhằm thu thập thông tin về tương tác giữa giáo viên và học sinh trong lớp học, phục vụ cho việc phân tích và đánh giá của Dự án Nghiên cứu Nâng cao Hệ thống Giáo dục Việt Nam (RISE).

Dự án bao gồm 2 giai đoạn mã hóa dữ liệu.

Số lượng CB dự kiến tuyển dụng: 10 người

Thời gian tập huấn dự kiến: 3 ngày, trong tuần 02-08/08/2021.

Thời gian làm việc dự kiến:

GĐ 1: 2 tháng kể từ ngày kết thúc tập huấn

GĐ 2: 3 tháng kể từ ngày kết thúc mã hóa dữ liệu giai đoạn 1

Lưu ý: Lịch chính thức (tập huấn và làm việc) có thể thay đổi và sẽ được thông báo cụ thể qua email.

Hình thức làm việc: Bán thời gian (làm việc tối thiểu 2 tiếng/ngày, 5 ngày/tuần, thời gian làm việc linh động từ 8h đến 20h).

Địa điểm làm việc: CB làm việc từ xa.

Yêu cầu đối với CB:

 • Là giáo viên hoặc sinh viên ngành Sư phạm đang học năm cuối (ưu tiên cấp tiểu học hoặc cấp trung học cơ sở);
 • Có kinh nghiệm giảng dạy trong trường học (ưu tiên cấp tiểu học hoặc trung học cơ sở);
 • Có kỹ năng quan sát, làm việc nhóm và ghi chép tốt;
 • Có máy tính cá nhân (laptop) và kết nối Internet;
 • Ưu tiên CB tham gia cả 2 giai đoạn mã hóa dữ liệu;
 • CB có khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh là một lợi thế.

Chế độ của CB:

 • CB sẽ được nhận mức thù lao hấp dẫn
 • Thưởng cuối Dự án theo hiệu quả và chất lượng công việc
 • Sau khi kết thúc khảo sát sẽ nhận được giấy chứng nhận tham gia nghiên cứu của Dự án
 • Có cơ hội tham gia mạng lưới cộng tác viên của MDRI và có cơ hội được MDRI mời cộng tác trong các dự án tương lai;
 • CB có nghĩa vụ nộp thuế TNCN từ các khoản thù lao nhận được theo quy định của nhà nước.

Quy trình tuyển dụng:

 • Vòng 1: Tuyển lọc hồ sơ. Đề nghị các ứng viên quan tâm đã đồng ý với các yêu cầu, chế độ và quyền lợi của CB nêu trên đăng ký tham gia cuộc khảo sát này bằng cách thực hiện theo hướng dẫn tại đường link sau đây.

Thời hạn đăng kí đến 15h00 ngày 28/07/2021.

 • Vòng 2: Tập huấn CB. Các ứng viên sẽ được lựa chọn dựa trên năng lực thể hiện tại khóa tập huấn để được tuyển dụng chính thức làm CB cho dự án.

Yêu cầu tham gia:

Để đảm bảo thời gian và tiến độ công việc cho cả hai bên, chúng tôi yêu cầu các CB cam kết tham gia suốt quá trình tập huấn và làm việc.

 

Để biết thêm thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ: Chị Phạm Thị Thiên Quỳnh – Cán bộ nghiên cứu – Email: dieutravien@mdri.org.vn – SĐT: +84 24 3247 4668 hoặc +84 989 867 598.

.

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: