Chào mừng bạn đến với Chương trình Tuyển dụng Cán bộ Khảo sát (CBKS) của Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) cho Khảo sát Qua Điện thoại – Tác động của COVID-19 lên Hộ Gia đình, được thực hiện từ tháng 6 – 10/2020. Mục đích của Khảo sát là thu thập dữ liệu…

Pepper ad

Chào mừng bạn đến với Chương trình Tuyển dụng Cán bộ Khảo sát (CBKS) của Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) cho Khảo sát đầu kỳ Dự án “Hồ tiêu bền vững tại Việt Nam”, triển khai tại ba tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk và Bà Rịa – Vũng Tàu trong tháng 8-9/2020.  …

AgResults_Intro

Chào mừng bạn đến với Chương trình Tuyển dụng Cán bộ Khảo sát (CBKS) của Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) cho “Dự án giảm khí thải trong nông nghiệp AgResults Việt Nam”, triển khai tại tỉnh Thái Bình năm 2020.   AgResults là Dự án đa quốc gia được Bộ Phát triển Quốc…

Chào mừng bạn đến với Chương trình Tuyển dụng Cán bộ Khảo sát (CBKS) của Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) cho Khảo sát Qua Điện thoại – Tác động của COVID-19 lên Hộ Gia đình (VÒNG 1), được thực hiện trong tháng 6- 10/2020. Mục đích của Khảo sát là thu thập dữ liệu…

Slider-area-2

Chào mừng bạn đến với Chương trình Tuyển dụng Cán bộ Khảo sát (CBKS) của Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) cho Khảo sát học kỳ 2 năm học 2019-2020 thuộc Dự án RISE – Nghiên cứu Nâng cao Hệ thống Giáo dục Việt Nam do MDRI phối hợp với Đại học Minnesota (Hoa…

612fd3de92776a293366-300x182

Chào mừng bạn đến với Chương trình Tuyển dụng Cán bộ khảo sát (CBKS) của Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) cho dự án Đánh giá Tác động cầu Cao Lãnh của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), được thực hiện trong tháng 3/2020. Cuộc khảo sát, được tiến hành tại tỉnh…

Kinh te hoc hanh vi

Chào mừng bạn đã đến với chương trình Tuyển dụng Cán bộ khảo sát (CBKS) cho Khảo sát Tính cách của Nghiên cứu quốc tế về kinh tế học hành vi năm 2019 do Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) và Trường đại học Georgetown – Qatar phối hợp thực hiện. Khảo sát được thực hiện đối…

2905_taynguyen

Chào mừng bạn đến với Chương trình Tuyển dụng Cán bộ khảo sát (CBKS) của Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) cho Khảo sát cuối kỳ Dự án Giảm Nghèo khu vực Tây Nguyên (GNTN) của Chính phủ Việt Nam – Bộ Kế hoạch và Đầu tư với sự hỗ trợ của Ngân hàng…

Chào mừng bạn đến với Chương trình Tuyển dụng Cán bộ Khảo sát (CBKS) của Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) cho Khảo sát Công nghệ Tài chính Hộ gia đình năm 2019 tại Việt Nam.  Khảo sát này tìm hiểu các thông tin chung của hộ gia đình và mức độ tiếp cận,…

Chào mừng bạn đến với Chương trình Tuyển dụng Cán bộ khảo sát (CBKS) của Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) cho Dự án Đánh giá Tác động cầu Cao Lãnh của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), được thực hiện trong tháng 6 – 7/2019. Cuộc khảo sát, được tiến hành…

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: