Kinh te hoc hanh vi

Chào mừng bạn đã đến với chương trình Tuyển dụng Cán bộ khảo sát (CBKS) cho Khảo sát Tính cách của Nghiên cứu quốc tế về kinh tế học hành vi năm 2019 do Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) và Trường đại học Georgetown – Qatar phối hợp thực hiện. Khảo sát được thực hiện đối…

2905_taynguyen

Chào mừng bạn đến với Chương trình Tuyển dụng Cán bộ khảo sát (CBKS) của Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) cho Khảo sát cuối kỳ Dự án Giảm Nghèo khu vực Tây Nguyên (GNTN) của Chính phủ Việt Nam – Bộ Kế hoạch và Đầu tư với sự hỗ trợ của Ngân hàng…

Chào mừng bạn đến với Chương trình Tuyển dụng Cán bộ Khảo sát (CBKS) của Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) cho Khảo sát Công nghệ Tài chính Hộ gia đình năm 2019 tại Việt Nam.  Khảo sát này tìm hiểu các thông tin chung của hộ gia đình và mức độ tiếp cận,…

Chào mừng bạn đến với Chương trình Tuyển dụng Cán bộ khảo sát (CBKS) của Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) cho Dự án Đánh giá Tác động cầu Cao Lãnh của Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc (DFAT), được thực hiện trong tháng 6 – 7/2019. Cuộc khảo sát, được tiến hành…

Cải thiện Bữa ăn Trường học tại Việt Nam

Chào mừng bạn đến với Chương trình Tuyển dụng Cán bộ Khảo sát (CBKS) của Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) cho Khảo sát Cuối kỳ Dự án “Cải thiện bữa ăn trường học ở Việt Nam” do Viện Dinh dưỡng phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI)…

Chào mừng bạn đến với Chương trình Tuyển dụng Cán bộ Khảo sát (CBKS) cho dự án “Đánh giá giữa kỳ Chương trình Bảo trợ trẻ em của tổ chức Cứu trợ trẻ em (Save the Children) tại Lào Cai” do Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) phối hợp với tổ chức Cứu trợ…

slider_main

Chào mừng bạn đã đến với chương trình Tuyển dụng Cán bộ khảo sát (CBKS) cho Nghiên cứu quốc tế về kinh tế học hành vi năm 2019 do Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) và Trường đại học Georgetown – Qatar phối hợp thực hiện trong tháng 03/2019. Nghiên cứu được tiến hành theo hình thức…

Chào mừng bạn đến với Chương trình Tuyển dụng Cán bộ Khảo sát (CBKS) của Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) cho Khảo sát học kỳ 2 năm học 2018 -2019 thuộc Dự án RISE – Nghiên cứu nâng cao Hệ thống Giáo dục Việt Nam do MDRI phối hợp với Đại học Minnesota…

Chào mừng bạn đến với Chương trình Tuyển dụng Cán bộ Khảo sát (CBKS) của Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) cho Khảo sát Dự án “Cải thiện bữa ăn trường học ở Việt Nam” do Viện Dinh dưỡng phối hợp với Viện Nghiên cứu Chính sách Lương thực Quốc tế (IFPRI) triển khai…

Dự án Điện Vĩnh Phúc

Chào mừng bạn đã đến với chương trình Tuyển dụng Cán bộ khảo sát (CBKS) cho Dự án nghiên cứu nhu cầu sử dụng điện năm 2018 do Viện Nghiên cứu Phát triển Mekong (MDRI) và Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp thực hiện trong tháng 10/2018. Dự án được thực hiện đối với…

© 2016 Mekong Development Research Institute

Address: Floor 8, Machinco Building, 444 Hoang Hoa Tham, Hanoi, Viet Nam.
Telephone: +84 024 3247 4668       Fax: +84 024 3247 4596
Email: info@mdri.org.vn

STAY CONNECTED WITH US: