40+

KHÁCH HÀNG

80+

DỰ ÁN

60+

ẤN PHẨM

7000+

ĐIỀU TRA VIÊN

CHÚNG TÔI LÀ AI?

“MDRI đang trên con đường phổ biến kiến thức và tạo ra sự khác biệt.”

MDRI hiện được xếp hạng 1 trong số các viện nghiên cứu kinh tế tại Việt nam và trong top 17% trên 12,700 viện kinh tế thế giới bởi tổ chức

IDEAS: Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính.

Khách hàng của chúng tôi

Ấn phẩm

Bạn đang tìm kiếm cơ hội thực tập tại MDRI?

MDRI luôn chào đón các bạn trẻ có niềm đam mê và mong muốn tích lũy thêm kinh nghiệm thực tiễn trong lĩnh vực kinh tế phát triển cũng như trong công việc nghiên cứu.