“Trong ba tháng thực tập tại MDRI, tôi đã học hỏi thêm nhiều điều về khối phát triển ở Việt Nam cũng như quy trình thực hiện đánh giá tác động. Tôi đã tham gia vào việc xây dựng đề xuất cho đánh giá chương trình tẩy giun, soạn thảo bảng hỏi đánh giá dịch vụ hỗ trợ người khuyết tật, phân tích số liệu từ chương trình giảm nghèo Tây Nguyên để thiết kế chỉ số nghèo đa chiều, và tiến hành nghiên cứu tổng quan cho dự án về tài chính của các trường dạy nghề. Mọi người ở MDRI đã chào đón, hỗ trợ tôi cũng như luôn tạo không khí vui vẻ. Tôi nghĩ rằng MDRI sẽ là nơi phù hợp cho những ai muốn có trải nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và tư vấn về kinh tế phát triển.”

– Cara Nolan (Thực tập sinh từ Úc, 4-6/2015)

MDRI chào đón các thực tập sinh có đam mê và mong muốn tích lũy những kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực nghiên cứu và kinh tế phát triển.

Các thực tập sinh của chúng tôi thường tham gia vào chương trình kéo dài từ 3 tới 6 tháng, trong đó họ có cơ hội tiếp cận những góc nhìn thực tế về công tác phát triển thông qua các công việc thực địa, thu thập số liệu và nâng cao kĩ năng phân tích cũng như chuẩn bị báo cáo. Các thực tập sinh được tìm hiểu nhiều chủ đề phát triển thông qua các dự án đa dạng của chúng tôi.

Nếu bạn đang tìm kiếm một trải nghiệm như trên, hãy gửi hồ sơ của mình, gồm CV, thư xin việc, và bằng cấp liên quan tới địa chỉ email internship@mdri.org.vn.