Giám sát và đánh giá

Một hệ thống giám sát và đánh giá tốt sẽ giúp cho ban quản lý các dự án, chương trình có được các thông tin chính xác, kịp thời và đầy đủ nhằm đưa ra được các quyết định can thiệp kịp thời, đảm bảo được các nguồn lực, hoạt động được thực hiện cho các mục tiêu đề ra.

MDRI đã được nhiều cơ quan chính phủ và nhà tài trợ tin tưởng lựa chọn để thiết kế hệ thống giám sát và đánh giá (M&E) cho nhiều dự án và chương trình phát triển. Với nhóm chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức về phát triển và thống kê, MDRI đã thiết kế khung M&E cùng các chỉ số đo lường có thể áp dụng và điều chỉnh cho phù hợp với nhiều biện pháp can thiệp. Hệ thống M&E của chúng tôi được hỗ trợ bởi các phương pháp thu thập và quản lý dữ liệu tiên tiến kết hợp với công nghệ máy tính bảng hiện đại nhất và các biện pháp kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.