Nghiên cứu Hệ thống Quản lý Trường học ở Việt Nam (DWMS – Vietnam Schools)
Đánh giá Tác động Kinh tế Xã hội và Giới của chương trình Quản lý Tài sản Đường bộ và Xây dựng Cầu địa phương (LRAMP)
Nghiên cứu về Tác động giới của Biến đổi khí hậu tại Việt Nam
Nghiên cứu định hình và Thiết kế chương trình dành cho Lãnh đạo Nữ trong ngành Công nghiệp Sản xuất Chế tạo
Khảo sát và Đánh giá cuối kỳ Chương trình Phát triển trẻ thơ toàn diện
Nghiên cứu đánh giá giữa kỳ của Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới thông qua nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp và phát triển du lịch tại hai tỉnh Lào Cai và Sơn La” (GREAT)
Khảo sát tần suất cao về tác động của COVID-19 lên hộ và hoạt động kinh doanh của hộ gia đình
Nghiên cứu kỹ năng nghề nghiệp và thiếu hụt kỹ năng nghề nghiệp của thanh thiếu niên