TỌA ĐÀM CHUYÊN ĐỀ: NGHIÊN CỨU THÍ ĐIỂM ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÒA NHẬP CỦA NGƯỜI KHUYẾT TẬT TRONG QUẢN TRỊ ĐỊA PHƯƠNG
Hội thảo công bố báo cáo: “Nghiên cứu Tác động của Biến đổi khí hậu (BĐKH) và Thiên tai đến Bất bình đẳng đa chiều tại Việt Nam”
Tọa đàm trực tuyến: “Cảm nhận và trải nghiệm của người dân về một số biện pháp ừng phó với đại dịch COVID-19 của các cấp chính quyền: Kết quả khảo sát qua điện thoại vòng 2″
MDRI tham dự buổi làm việc với UBND tỉnh Quảng Ngãi về tiến độ tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050
Hội thảo công bố báo cáo: Bất bình đẳng đa chiều tại Việt Nam
Khảo sát qua Điện thoại – Tác động của COVD-19 lên Hộ Gia đình
DOANH NGHIỆP TÌM KIẾM SỰ SÁNG TẠO, KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM VÀ LẮNG NGHE TÍCH CỰC TỪ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRẺ TRONG TƯƠNG LAI